AOF.no

Tillitsvalgtskolering

AOF er fagbevegelsens verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene og våre medlemsorganisasjoner – fra den første klubbleder til den erfarne tillitsvalgte.

brooke-cagle-JBwcenOuRCg-unsplash

Et verktøy for fagbevegelsen

AOF er stolte over oppdraget og rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Kompetente og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging og folkeopplysning, demokratiarbeid m.m.

Vårt kurstilbud i tillitsvalgtskolering er omfattende. Vi tilbyr skolering i praktisk arbeidslivskunnskap, styrearbeid, internasjonalt arbeide og toppskolering i LO.

Kursene tilbys medlemmer og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner.

Hvorfor ta tillitsvalgtskolering hos oss?

De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen og bindeleddet mellom fagbevegelsen og medlemmene. Tillitsvalgtkurs gir bred og solid realkompetanse, og gir et godt grunnlag for utøvelsen av vervet – som du også kan bygge videre på i din karriere.

Tillitsvalgtskolering finansieres ofte av forbundene. De har også finansieringsordninger for andre studietilbud gjennom vårt studieforbund. Dette gir deg en unik mulighet til å øke din kompetanse, og gi deg fordeler i arbeidslivet og kan løfte deg videre i din karriere.

I prosjektet «Mestertillitsvalgt – kompetansebygging gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis» samles og dokumenteres tillitsvalgtes opparbeidede kompetanser gjennom tillitsvalgtarbeidet.

Vi hjelper deg videre

Ta kontakt med våre kompetanserådgivere eller kompetansetillitsvalgt i ditt forbund for kartlegging av ditt behov for kompetanseutvikling. Sammen kan vi utforske hvilke muligheter du har.