AOF.no

Tillitsvalgtskolering

AOF er fagbevegelsens verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene og våre medlemsorganisasjoner. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte.

brooke-cagle-JBwcenOuRCg-unsplash

Et verktøy for fagbevegelsen

Vi i AOF er stolte over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte tillitsvalgte og medlemmer er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging og folkeopplysning, demokratiarbeid m.m.

Vårt kurstilbud innen tillitsvalgtskolering er stort, vi tilbyr skolering innen praktisk arbeidslivskunnskap, styrearbeid, internasjonalt arbeide og toppskolering innen LO.

Kursene tilbys medlemmer og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner.

Hvorfor ta tillitsvalgtskolering hos oss?

De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen og bindeleddet mellom fagbevegelsen og medlemmene. Å ta ulike kurs som tillitsvalgt gir deg bred og god realkompetanse, som gir et godt grunnlag for å håndtere oppgaven som tillitsvalgt. Denne kompetansen kan du bygge videre på i din karriere.

Tillitsvalgtskolering finansieres ofte av forbundene, i tillegg har forbundene finansieringsordninger for andre studietilbud gjennom studieforbundet AOF. Gjennom ditt studieforbund kan du derfor øke sin kompetanse på mange områder. Dette vil gi deg fordeler i arbeidslivet og løfte deg videre i din karriere.

I prosjektet «Mestertillitsvalgt – kompetansebygging gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis» samles og dokumenteres den enkeltes opparbeidede kompetanser gjennom tillitsvalgtarbeidet.

Vi hjelper deg videre

Ta kontakt med våre kompetanserådgivere eller kompetansetillitsvalgt i ditt forbund for kartlegging av ditt behov for kompetanseutvikling. Sammen kan vi utforske hvilke muligheter du har i forhold til å øke din kompetanse.