AOF.no

Fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettet og praksisnær.

clay-banks-GX8KBbVmC6c-unsplash

Fagskole – hva er det?

En fagskole har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole, fagbrev eller relevant erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere utdanning og jobb. Fagskolen legger også til rette for praksis på egen arbeidsplass, der hvor eget arbeid kan knyttes opp til utdanningen.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelse «fagskolegrad».

Hvorfor ta en fagskoleutdanning hos AOF?

Våre fagskoleutdanninger er praksisnære, og utdanningen kan knyttes opp mot egen arbeidssituasjon, såfremt du utdanner deg innen sektoren du jobber i .
Utdanningen vil oppleves aktuell, og du vil kontinuerlig møte spennende utfordringer og få nye mål å strekke deg etter.

En fagskoleutdanning skal være utfordrende og givende. Du vil få ny kompetanse og en bedre faglig forståelse av egen yrkesutøvelse.

Hvem passer en fagskoleutdanning for?

Fagskole passer for deg som har noen år i arbeidslivet, og som nå ønsker en formalisering av det du kan, og mer kunnskap om faget.

Hvor kan en fagskoleutdanning ta meg?

Med en fagskolegrad har du et fast bevis på din kompetanse, som kan gi bedre vilkår i din nåværende jobb. Har utdanning gitt mersmak, kan du gå videre til bachelor eller annen høyere utdanning.

Fagskoleutdanning som nettstudier

Enkelte emner i våre fagskoleutdanninger kan du ta som nettstudier, og hvor du etter oppfylte og beståtte arbeidskrav mottar studiebevis med emnets definerte studiepoeng.