AOF.no

Fagskole

En fagskoleutdanning kan du kombinere med jobb, da alle utdanningene er på deltid.

Staff meeting

Fagskole – hva er det og hvem kan søke?

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg med fullført videregående skole, fagbrev, relevant erfaring fra arbeidslivet eller annen dokumentert og relevant kompetanse. Opptakskrav varierer for de ulike fagområdene og står spesifisert i beskrivelsen av utdanningen. Det du lærer på en fagskole knyttes direkte opp mot din arbeidshverdag, og du vil umiddelbart kunne ta det i bruk.

Fagskolestudier skal være relevante og dekke arbeidslivets behov.

Velg ditt fagskoleområde

Hvorfor ta fagskoleutdanning?

Etter ett års bestått utdanning får du vitnemål som dokumenterer 30 studiepoeng. Etter en fullført og bestått toårig utdanning, får du vitnemål som dokumenterer 60 studiepoeng, og fagskolegrad.

Hvordan er fagskoleutdanningen lagt opp?

Fagskoleutdanninger er på deltid over ett eller to år, med digital undervisning primært på kveldstid, 4 timer i uken. I tillegg deltar du på samlinger ca. 3 ganger per år. I undervisningen og på samlingene vil du få et godt utgangspunkt for egenstudiene, og kjenne på fellesskapet med dine medstudenter og underviseren. De fleste av våre utdanninger består av en egen praksisdel. Praksis gjennomføres på egen arbeidsplass.

Utdanningen skal være aktuell og nyttig, og du vil møte spennende utfordringer i løpet av studietiden. Alle våre undervisere er selv i arbeid innen fagfeltet, og har oppdatert forståelse for faget.

Våre studenter er voksne mennesker, ofte med travle hverdager. AOF har fokus på å tilrettelegge for en god studietid. Derfor gjennomføres våre studier som regel utenom ordinær arbeidstid, tilpasses turnus eller legges opp samlingsbasert.