AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Arbeidsmiljøskolen: Skapt for å styrke norsk vernetjeneste

Relaxed,Informal,It,Business,Startup,Company,Meeting.,Team,Leaders,Discussing

Arbeidsmiljøskolen har styrket norsk vernetjeneste i nærmere 35 år. LO og AOF har i samarbeid utviklet en skolering for å øke interessen for arbeidsmiljøsaker generelt, og arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet spesielt.

En av hovedmålsetningene er å øke vernetjenestens kompetanse og status.

Skoleringen har lenge styrket vernetjenestene, og gjør det fremdeles, med oppdatert forskning og trening i praktisk og systematisk verne- og miljøarbeid.

Hovedmålgruppen for Arbeidsmiljøskolen er hovedverneombud og verneombud, og skoleringen fungerer som solid arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling. STAMI understreker betydningen av sosial støtte i forbedring av arbeidsmiljøet, og AOF ser av evalueringer fra Arbeidsmiljøskolen at skoleringen utgjør sosial støtte for deltakerne.

LO: Fortsatt behov for styrket vernetjeneste

LO har utformet posisjonsnotatet «Hvordan kan fagbevegelsen bidra til en velfungerende vernetjeneste i norske virksomheter?» Der fremgår det som LO og AOF avdekket tidligere at det fremdeles er et stort behov for å styrke vernetjenestens kompetanse. 

Nye verneombud kommer til, og forskning rundt arbeidsmiljøarbeid er i løpende utvikling. Viktige punkter er rolleforståelse, psykososialt arbeidsmiljø, anerkjennelse av arbeidsmiljøarbeidet, systematikk og struktur i en ny tid. 

Arbeidsmiljøskolen vil hjelpe deg å opprettholde fokus på prosessene og kommunikasjonen knyttet til arbeidsmiljøarbeidet.

Hva inneholder kursene som utgjør Arbeidsmiljøskolen?

Arbeidsmiljøskolen er delt inn i to trinn, hvorav trinn 1 varer i to uker, og trinn 2 i fire uker. Du melder deg opp til disse separat.

I klasserommet jobber vi ut ifra erfaringspedagogikk. Vi verdsetter og bruker deltakernes arbeidserfaringer aktivt i studiesituasjonen, og jobber med rolleforståelse og
prosessforståelse. Dette blant annet for å styrke evne til håndtering av psykososiale
utfordringer.

Du vil få fordype deg i følgende relevante fagområder for vernetjenesten:

På Arbeidsmiljøskolen jobber vi med emnene både individuelt og sammen med de andre kursdeltakerne.

Prosesser og kommunikasjon i fokus

Kursene er lagt opp slik at du ikke bare sitter og passivt lytter til forelesninger, men må jobbe aktivt med stoffet. Målet er at du skal se stoffet i en større sammenheng. Det betyr at du ikke bare vil jobbe konkret med enkeltproblemer, men vil reflektere mye rundt hvordan disse oppstår og hva som er bakenforliggende problemer.

Arbeidsmiljøet er alltid et resultat av holdningene og psykologien til menneskene som utgjør det, i tillegg til arbeidsplassens, bransjens og samfunnets kultur og historikk. Ved å øve på å lete etter årsakene til at konflikter eller utfordringer oppstår, vil du også bli bedre på å løse dem.

Dette er grunnen til at mye av Arbeidsmiljøskolen omhandler kommunikasjon, læringsstiler og prosessene for endring og læring. Selv om det er teori involvert, er det erfaringspedagogiske viktig. Det betyr i praksis at kursene tar utgangspunkt i deltakernes virkelige erfaringer, og ikke gir faste fasitsvar på hvordan noe burde løses.

Målet er at du skal få verktøyene til selv å avgjøre hva som er beste svar på ulike utfordringer. Slik vil du stå tryggere i rollen din, samtidig som du vil oppleve større gjennomslag på arbeidsplassen.

Slik melder du deg på Arbeidsmiljøskolen

Har du allerede tatt 40-timers grunnkurs, innehar et verv og er organisert i et LO-forbund, kvalifiserer du til å søke Arbeidsmiljøskolen. I så fall følger du kurslisten som er lenket nederst i artikkelen, og fyller ut søknadsskjema digitalt.

Merk at du ikke kommer til å høre hvorvidt du får plass før etter at fristen har gått ut! Først da vil forbundet ditt se over alle søkerne, og avgjøre hvem som kvalifiserer. Dersom du velges ut, vil forbundet dekke hele kostnaden for deg.