AOF.no

Tillitsvalgtskolering Internasjonale emner

Internasjonale kurs for tillitsvalgte gir nye perspektiver! Kunnskap om språk, politikk, organisasjon og samfunnsliv er nyttige verktøy i møte med medlemmer, arbeidsgiver og forbund.

Yorkshireskolen

Yorkshireskolen er et litt annerledes språkkurs. I ti dager er du sammen med britiske fagforeningsmedlemmer, og får snakke engelsk, bli godt kjent med ulike uttrykk og begreper, og du vil få et unikt innblikk i internasjonalt forbundsliv – fra innsiden. Dette er viktig i ditt arbeid både med forbundsfeller fra utlandet, og i ditt arbeidsliv her i Norge.

Undervisningen er lagt opp i to deler – første stopp er undervisning i arbeiderklassebyen Bradford, før deltakerne drar videre til prosjektarbeid på herregården Wortley Hall utenfor Sheffield – en herregård som eies av arbeiderbevegelsen i England. Du vil få god tid til å bli kjent med shop stewards – som de kaller tillitsvalgte i England – gjennom gruppearbeid og aktiviteter både på dag- og kveldstid.

Vi har plass til 13 deltakere pr år, og det er din fagforening som avgjør om din søknad blir godkjent.

Du kan søke i perioden desember-mai, og selve kurset arrangeres tidlig i november.

Globaliseringskolen

Globale utfordringer krever globale løsninger. På Globaliseringskolen bygges bro mellom naboer for å kunne fordype seg i disse utfordringene. Kurset er et samarbeid mellom AOF Norge og Unite i Yorkshire, med 8-10 deltakere fra hvert land, og kurssted vil variere i forhold til temaene som skal behandles.

Behovet for internasjonalt samarbeid vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.

I løpet av en uke vil vi besøke arbeidsplasser, fagforbund og fagforeningens skoler, og du vil få god anledning til å praktisere engelsk både faglig og sosialt.

Du kan søke Globaliseringskolen fram til slutten av februar hvert år, og skolen gjennomføres i april.

Den europeiske utfordring

Kurset gir kunnskap om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige og kulturelle forhold i Europa. Etter endt kurs vil tillitsvalgte ha bedre forutsetninger for å kunne håndtere sine oppgaver på best mulig måte.

Den europeiske union (EU) og Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser. Uansett i hvilken sektor man jobber, vil beslutninger som fattes i møtene mellom EU og Norge, ha virkninger for hverdagen for norske arbeidstakere.

Den europeiske utfordring starter med to dager i Oslo, deretter 3 dager i Brussel og 3 dager i Luxemburg. Tiden fordeles på forelesninger, erfaringsdeling, prosjektarbeid og diskusjoner, samt ekskursjoner.

Du kan søke Den europeiske utfordring ut mars, og kurset gjennomføres i september.

Genèveskolen

Genèveskolen er kurset for deg som ønsker å løfte blikket ut over lokale og nasjonale problemstillinger og engasjere deg i internasjonale spørsmål. Det første kurset ble gjennomført allerede i 1931, og det er nå et årlig kurs som samler deltakere fra hele Norden.

På Genèveskolen møter du aktive representanter for fagforeninger og sosiale bevegelser fra hele Norden. Her lærer du om hvilke muligheter fagbevegelsen og andre folkebevegelser har til å øve innflytelse i en globalisert verden.

Kurset starter med å samle alle deltakere på et forkurs i Sverige på våren, og gjennom cirka to uker i juni følger kursdeltakerne ILO`s internasjonale arbeidskonferanse i Genève. Forelesninger og forberedelser skjer i stor grad på engelsk.

Du kan søke Genèveskolen fra november til desember, og kurset gjennomføres i april og juni.

Hvert år i over 30 år har AOF reist til England, nærmere bestemt Wortley Hall i Yorkshire, sammen med engasjerte representanter fra norske fagforbund. Se hva Pernille og Kai synes om sitt opphold på Yorkshireskolen.

Har du spørsmål om våre internasjonale kurs, ta kontakt!

Marc_Patrick_Wiggam_

Marc Patrick Wiggam

Senior kompetanserådgiver, engelsk språk og internasjonale kurs

tor_espen_stenerud_

Tor-Espen Stenerud

Fagansvarlig, LO-skolen

Er du interessert i tillitsvalgtskolering? Meld deg på nyhetsbrev, og få informasjon rett i innboksen.