AOF.no

Klasserom

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom, med underviser. Klassen består av mellom 10 og 30 deltakere. Du møter til adressen som er oppgitt i kursinformasjonen.

Rectangle 138-3

Klasseromsundervisning skaper et fysisk læringsmiljø som fremmer samarbeid med dine medstudenter. Gjennom gruppeoppgaver og diskusjoner får du en unik muligheten til å bygge sterke relasjoner både i og utenfor undervisningstimene. Våre klasser sikrer en nær og engasjerende læringsarena for alle studenter.