AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Dette burde tillitsvalgte vite om overvåkning på arbeidsplassen

tillitsvalgtes-rolle-etter-korona

Usikker på om det arbeidsgiveren din gjør er lovlig eller ikke? Som tillitsvalgt er det din oppgave å si ifra.

Kontrolltiltak for å avgjøre om arbeidstakere gjør jobben sin er ikke noe nytt. Det første stemplingsuret ble patentert i 1890, og var en effektiv måte å registrere at arbeiderne møtte opp og forlot arbeidsplassen til riktig tid. 

Med ny teknologi har det blitt langt enklere å overvåke arbeidstakere i større skala. Alt fra kameraer på veggene til GPS-sporere i kjøretøy og logging av internettbruk er tilgjengelig for arbeidsgivere som vil vite hva virksomhetens medarbeidere bruker dagen til.

Som tillitsvalgt havner du lett i skvis mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Da lønner det seg å ha oversikt over hvilke lover og regler som gjelder. Når bikker det over fra legitim ansvarliggjøring til stressmoment, og mulig brudd på personvern?

Dette er din oppgave å ta tak i som tillitsvalgt.

Dette sier arbeidsmiljøloven om kontrolltiltak

Ifølge arbeidsmiljølovens paragraf 9.1 kan kontrolltiltak kun iverksettes dersom det foreligger saklig grunn i virksomhetens forhold, og dersom det ikke fører til uforholdsmessige belastninger for arbeidstakerne.

Saklig grunn må være mer enn bare et generelt ønske fra arbeidsgiverens side om å holde et øye med de ansatte.

Dersom kontrolltiltak likevel innføres, er arbeidsgiveren din pliktig til å «drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte» (§ 9-2).

Han eller hun må også informere de ansatte om formålet, hvilke konsekvenser tiltaket vil medføre, og hvor lenge det skal pågå. Dette skal opp til drøfting jevnlig (noe eksakt tidsrom er ikke spesifisert i loven).

Les mer: Dette er kursene du kan melde deg på som tillitsvalgt.

Hva med kameraovervåkning på arbeidsplassen?

Når det gjelder bruk av kameraovervåkning er det veldig avgjørende hvakameraene er ment å overvåke. Datatilsynet har skrevet en fin gjennomgang av reglene du burde følge, men vi skal oppsummere det viktigste.

I utgangspunktet er kameraovervåkning kun OK dersom det er ment å forhindre noe straffbart, eller beskytte liv og helse. Offentlige steder som butikk er som regel uproblematisk å overvåke så lenge dette er tydelig markert, og så lenge opptakene slettes etter maks én uke (med mindre de trengs for å dokumentere noe straffbart).

Selv om arbeidsplassen din overvåkes for å motvirke for eksempel tyveri, kan ikke arbeidsgiveren din bruke opptakene for å (for eksempel) kontrollere ansattes timelister. Opptakene kan kun brukes til det formålet som er oppgitt for at de blir gjort i utgangspunktet.

Selv her er det ekstra strenge regler for opptak med lyd, som i de aller fleste tilfeller regnes som kraftig brudd på personvernlovgivningen.

Opptak i private rom som toalett, pauserom eller garderobe er aldri tillatt.

Overvåkning av internettbruk på arbeidsplassen

Når det gjelder bruk av internett, personlig e-post og så videre, er det også relativt strenge regler her for hva som er tillatt. Mens logging av nettbruk generelt er helt OK, gjelder det bare for virksomheten totalt sett, ikke for enkeltpersoner. 

Det er altså i utgangspunktet ulovlig å sjekke hvilke sider de ansatte besøker i arbeidstiden (selv om de mistenker at noen bruker litt vel mye tid på nettaviser). Vanligvis er den beste løsningen å legge inn sperrer for hvordan nettet kan brukes, ved å blokkere visse sider, mulighet for å laste ned filer og så videre.

Mistenker arbeidsgiveren din at det foreligger alvorlig brudd på arbeidskontrakten, er det mulig å gå dette nærmere etter i sømmene. I så fall må de melde fra til Datatilsynet om behandling av personopplysninger, og hvorfor det er nødvendig. 

Dette regnes som kontrolltiltak, og arbeidsgiveren din må informere den berørte parten om hva de planlegger å gjennomføre. Ofte vil det være nok til å få klarhet i situasjonen uten at tiltaket trenger å utføres. Dersom de har gitt advarselen og oppførselen ikke opphører, har de lov til å gjennomføre tiltaket uten å varsle videre.

Når det gjelder ansattes e-post er det i utgangspunktet privat, med to unntak:

Overvåkning av virksomhetens kjøretøy

Dersom du er tillitsvalgt i en virksomhet som benytter seg av egne kjøretøy, kan det hende arbeidsgiveren din har interesse av å overvåke bruken av disse. Lokasjonsdata for bedriftens kjøretøy høres kanskje i utgangspunktet harmløst ut, men det er også her noen regler som må følges:

Som kontrolltiltak, må arbeidsgiveren din informere tydelig om hva formålet for overvåkningen er. Dersom det for eksempel skal brukes til sanntidssporing av rutetider, kan det ikke også brukes til å vurdere ansattes jobbprestasjon.

Ellers må det foreligge rettslig grunnlag, enten for å møte lovbestemte krav for hviletid, skatteregler eller sikring av ansatte eller gods, eller for å effektivisere bruken av vognparken gjennom såkalt flåtestyring. Sistnevnte må i så fall kun brukes til dette.

Forhåpentlig er du nå litt klokere på hva arbeidsgiveren din har lov til og ikke, og er i stand til å si ifra dersom du merker at noe skurrer. 

Er du fremdeles usikker, er det fullt mulig å kontakte Datatilsynet for spørsmål, eller melde deg på et av AOF Norges kurs for tillitsvalgte. Vi holder jevnlig kurs om overvåkning, så ta en titt på listen om det er kurs i nærheten av deg: