AOF.no

Om Studieforbundet AOF

AOF er et studieforbund, en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og består av flere medlemsorganisasjoner. AOF tilbyr opplæring for alle, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted.

christina-wocintechchat-com-VpcgTEKerEQ-unsplash

AOF er arbeidslivets kompetansepartner. Kvalitet, nærhet, fleksibilitet, refleksjon og læring er viktige verdier for oss, og gjennom disse hjelper vi våre deltakere og studenter til å nå sine mål.

AOF tilbyr opplæring og utdanning primært til arbeidstakere eller mennesker som ønsker å kvalifisere seg for arbeid. Vi har et stort utvalg kurs, utdanninger, etter- og videreutdanning for ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere.

Hos oss kan du velge kurs og utdanninger som passer inn i din hverdag – vårt mål er å gjøre det mulig for deg å fullføre en utdanning i voksen alder.

• Du kan være i jobb og studere samtidig.

• Vi har kurs og utdanninger til rimelige priser, og mange av vår kurs er gratis.

• AOF samarbeider med myndighetene og arbeidslivet for å sikre at våre kurs og utdanninger blir anerkjent og verdsatt.

• Vi tilbyr kurs og opplæring til alle, uavhengig av alder, bakgrunn eller tidligere utdanningserfaring.

AOF samarbeider med mange bransjer innenfor offentlig og privat sektor, og tilbyr undervisning for deres ansatte i grunnleggende ferdigheter, språk, fagbrevopplæring, HMS, fagskole og høgskolestudier. Vi har mange faste kurs, og kan også skreddersy opplæring på bestilling.

Undervisningen holdes både i fysiske og virtuelle klasserom, samt på nett. Vi har alt fra kurs som varer noen timer, til flerårige utdanninger med studiepoeng.

Jobbe hos oss?

Ønsker du å jobbe i en spennende og utfordrende bransje? Vi er alltid på utkikk etter dyktige ansatte som kan bidra til videre vekst og utvikling.

Studieforbundet AOF Norge har som mål å styrke læring, kunnskap og demokratiet i samfunnet. Ved å jobbe hos oss gir vi deg muligheten til å være en del av et fellesskap som jobber for en bedre fremtid.

Interessert? Du er velkommen til å kikke innom vår jobbportal.

Verdier og samfunnsansvar

Vil du lære mer om våre verdier og vårt arbeid med å fremme vårt samfunnsansvar. Les mer om verdier og samfunnsansvar her

Vår historie

AOF – Arbeidernes opplysningsforbund – ble grunnlagt av politiker og partisekretær Haakon Lie i 1931. Målet var folkeopplysning og utdanning av arbeidere, både faglig og kulturelt. I løpet av 30-tallet hadde over 16 000 mennesker vært på kveldsskole, studiekurs eller deltatt i studieringer i regi av AOF.

I samme periode hadde over 250 lyttergrupper fulgt kringkastingens foredragsserier på radio. Temaene var kommunalkunnskap og sosiale spørsmål. En nystartet korrespondanseskole hadde også fått i gang et kurs, i sosialøkonomi, med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmvisninger, med 130 000 personer til stede.

Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første «arbeiderreisen» til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

I løpet av 50-, 60-, og 70-tallet ble opplæringstilbudet utviklet i takt med samfunnsendringene. Det ble lagt større vekt på fagutdanning, språk og arbeidsrettet opplæring.

Vi utvikler fremdeles vårt opplæringstilbud kontinuerlig, i takt med samfunnets behov for kompetanse, og samarbeider tett med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter.

Kurs og studier i hele Norge

Du finner våre kurs og utdanninger over hele landet – fra nord til sør, og øst til vest.