AOF.no

Om oss

AOF er et studieforbund og en ideell organisasjon som består av flere medlemsorganisasjoner. Studieforbundet har voksenopplæring som hovedformål, og tilbyr opplæring for alle, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. 

christina-wocintechchat-com-VpcgTEKerEQ-unsplash

AOF er arbeidslivets kompetansepartner. AOF samarbeider med mange bransjer innenfor offentlig og privat sektor, og tilbyr undervisning for deres ansatte. Vi har mange faste kurs, og kan i tillegg skreddersy opplæring på bestilling. 

Vi tilbyr relevante og praksisnære kurs og utdanninger. Vårt mål er å gjøre det mulig å fullføre utdanning i voksen alder samtidig som man er i jobb. Hos oss kan du ta enkeltkurs, teorikurs til fagprøven og fagskoleutdanninger. Målet er at alle som får undervisning hos oss skal få kunnskap og verktøy å ta med tilbake til egen arbeidshverdag. 

Studieforbundet er organisert i tre avdelinger, og har regionskontor over hele landet. Her kan du lese om AOF Østfold og AOF Vestlandet-Agder.

Jobbe eller undervise hos oss?

Ønsker du å jobbe eller undervise i en kompetansebedrift? Vi er alltid på utkikk etter dyktige ansatte som kan bidra til videre vekst og utvikling. Her finner du våre ledige stillinger.

Verdier og samfunnsansvar

AOF bærer sitt samfunnsansvar med stolthet. Bli kjent med våre etiske verdier og hvordan vi oppfyller åpenhetsloven gjennom kartlegging og risikovurdering.
Les mer om AOFs verdier og samfunnsansvar her.

Vår historie

AOF ble opprettet som Arbeidernes opplysningsforbund i 1931, og AOFs første generalsekretær var politiker og partisekretær Haakon Lie. Målet var folkeopplysning og utdanning av arbeidere, både faglig og kulturelt. I løpet av 30-tallet hadde over 16 000 mennesker vært på kveldsskole, studiekurs eller deltatt i studieringer i regi av AOF.

I samme periode hadde over 250 lyttergrupper fulgt kringkastingens foredragsserier på radio. Temaene var kommunalkunnskap og sosiale spørsmål. En nystartet korrespondanseskole hadde også fått i gang et kurs, i sosialøkonomi, med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmvisninger, med 130 000 personer til stede.

Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første «arbeiderreisen» til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

I løpet av 50-, 60-, og 70-tallet ble opplæringstilbudet utviklet i takt med samfunnsendringene. Det ble lagt større vekt på fagutdanning, språk og arbeidsrettet opplæring.

Vi utvikler fremdeles vårt opplæringstilbud kontinuerlig, i takt med samfunnets behov for kompetanse, og samarbeider tett med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter.

Her finner du kontaktinformasjon til våre avdelinger og regionskontor.