AOF.no

Digital undervisning

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC. Du møter opp digitalt til avtalt tid samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne.

Rectangle 138-5

Digital undervisning gir deg stor fleksibilitet. Du følger undervisningen fra hvor som helst, uten behov for fysisk tilstedeværelse i et klasserom. For å delta trenger du tilgang til PC/Mac og internettforbindelse. Innloggingsdetaljer sendes i god tid før undervisningen starter.

Enkelte kurs inkluderer også undervisning på nett, og du har muligheten til å knytte deg til en veileder som gir tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Dersom dette gjelder for kurset, finner du informasjonen under punktet ‘Gjennomføring’ i kursoversikten.