AOF.no

Klasserom og digital undervisning

En blanding av flere undervisningsformer. Èn del av undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med underviser, mens en annen del gjennomføres i digitalt klasserom fra egen PC.

Rectangle 138-7

Du møter opp fysisk til klasseromsundervisning. For den digitale undervisningen logger du deg på samtidig med underviser.

Enkelte kurs inkluderer også nettkurs. På noen av nettkursene blir du tilknyttet en veileder. Om dette gjelder for det aktuelle kurset, finner du mer informasjon under punktet ‘Gjennomføring’ i kursoversikten.