AOF.no

Klasserom og digital undervisning

Èn del av undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med underviser, mens en annen del gjennomføres i digitalt klasserom fra egen PC.

Rectangle 138-7

Studier som tilbys for klasserom og digitalt klasserom kombinerer disse to undervisningsformene.

Du møter opp fysisk til klasseromsundervisning. For den digitale undervisningen logger du deg på samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne.

Enkelte kurs inkluderer også nettkurs, og du knytte deg til en veileder som gir tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Om dette gjelder for det aktuelle kurset, finner du mer informasjon under punktet ‘Gjennomføring’ i kursoversikten.