AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Verve flere til klubben? Her er ekspertenes 7 beste tips!

rekruttere-medlemmer-til-klubben

Klubben din er bare så sterk som antallet medlemmer. Hvordan får ekspertene til å verve flere til klubben?

Synes du det er vanskelig å få klubben din til å vokse? Det er du ikke alene om.

Mange kjenner på en viss frykt, eller i hvert fall et ubehag, rundt det å skulle få med flere på arbeidsplassen i fagforeningen. Mellom oss, var det ikke artikkelforfatterens favorittdel av tillitsvalgtvervet heller. 

Derfor har vi huket tak i to av El og IT-forbundets eksperter på verving, Geir Aasen og Kenneth Pettersen, som deler sine beste tips med AOF-bloggens lesere. La oss hoppe i det!

1. Husk å faktisk spørre

Potensielt åpenbart, men både Aasen og Pettersen påpeker at den største feilen mange gjør er at de rett og slett ikke spør nok – enten fordi de glemmer det er en viktig del av tillitsvalgtsoppgavene, eller fordi de er redde for å bli avvist.

– I mange tilfeller trenger du bare å spørre. Mange undersøkelser de siste årene har vist at grunnen til at mange uorganiserte er uorganiserte, er at de ikke har blitt spurt, sier Aasen.

Pettersen sier seg enig:

– I verste fall får du et nei. Det er ingen som har dødd av det.

2. Spør flere ganger

Å ta et nei for et nei er veldig høflig, men leder sjelden til de store medlemstallene. Er du i stand til å være litt pågående, kan det gi stor effekt når du skal verve flere til klubben.

– Man skal alltid tåle å høre et nei, men man skal ikke alltid akseptere det. Et nei er kanskje et fremtidig ja. Kanskje vil de ikke ta diskusjonen der og da, men du har gitt dem en vekker, og de begynner å tenke på det, sier Aasen.

3. Ta et kurs for å bli tryggere på deg selv

Mange som kvier seg for å spørre, har ofte en grunn til det.

– Jeg er helt sikker på at noen lar være å rekruttere fordi de er redde for ikke å kunne svare på spørsmål. Er du dreven i gamet og har mye fakta, blir du mye tryggere på deg selv i en vervesituasjon, sier Pettersen.

Aasen følger opp, og anbefaler kurs for å få den kunnskapen:

– Da jeg jobbet som tillitsvalgt i Get, tror jeg ikke det hadde blitt noe av om ikke det lokale distriktet vårt hadde nybegynnerkurs for tillitsvalgte – om hvordan du får klubben opp og stå, å forstå funksjonen av en klubb og en klubbkasse, og å bygge opp en styrke. 

Begge understreker samtidig at ikke du alltid trenger å ha alle svarene. Ofte holder det å si «Det skal jeg finne ut av for deg».

4. Arrangementer for å verve flere til klubben

Har du først plantet et lite frø i hodet på en del kolleger, går det an å følge opp med et arrangement der terskelen blir lav for å stille spørsmål.

– Prøv å invitere uorganiserte på et pizzamøte eller en sosial sak, anbefaler Pettersen. 

Vanligvis er dette gjerne dedikerte Q&A-møter, kanskje med en liten presentasjon, men det går også an å tenke lenger utenfor boksen. 

– En dag tenkte jeg at vi kan prøve noe nytt, så jeg arrangerte en Mario Kart-konkurranse, og så ser vi hvilken effekt det har. Den dagen satt jeg bare og noterte rundetider, og lot folk selv komme bort til meg og spørre om ting og tang, og resultatet var tre nye medlemmer, sier Aasen.

5. Bruk sosiale medier for å verve flere til klubben

Vi kommer så klart ikke bort fra digitale hjelpemidler. Det er tross alt 2021, og sosiale medier er en fantastisk arena for å verve flere til klubben, særlig nå som flere og flere jobber hjemmefra.

– I Telenor har vi en egen medlemsside for klubben som er åpen for alle å lese, og da skjer det ofte at noen nye er innom og har noen spørsmål. Kanskje sitter du og blar nedover på innlegg som er ute på bedriftssiden, og så dukker det opp et innlegg fra El og IT. Plutselig er du i en dialog, sier Pettersen.

6. Bli kjent med de vanligste argumentene

Det er ofte mange av de samme grunnene som går igjen når folk ikke vil fagorganisere seg, så det er smart å ha noen gode svar på de vanligste av dem. Aasen trekker fram to typiske innvendinger:

– Et klassisk argument er at det blir for dyrt å betale kontingent og forsikring. Da pleier jeg å spørre om de vet hvor mye det egentlig er, og påpeker at det er (for eksempel) så lite som 1,2 prosent av lønningen. Tar du med matpakke hver dag i stedet for å kjøpe dårlig kantinemat, har du spart inn de pengene og litt til.

Det er også en del på den politiske høyresiden som tenker at fagorganisering kun er for venstresiden. Aasen pleier i de tilfellene å bringe det ned til et mer lokalt perspektiv:

– Det er jo vi selv, og ikke det politiske partiet vi støtter, som har den reelle og direkte påvirkningskraften på arbeidssituasjonen vår. Å bli medlem gjør at du står sterkere for å få bedre vilkår.

7. Sett resten av klubben på saken

Til slutt er det viktig å huske på at du ikke alltid er alene. 

– I mindre bedrifter er det som regel én som er primus motor, mens i litt større bedrifter kan det være flere som kan forene krefter og ha en vervedag eller en verveuke. Å sette det på agendaen og si at nå kjører vi litt ekstra på i denne perioden, kan hjelpe mye, sier Pettersen.

Dersom hvert medlem spør én person i uka om å bli med i klubben, vil du se resultater. Det handler rett og slett om å jobbe systematisk over tid når man skal verve flere til klubben.