AOF.no

Tillitsvalgtskolering Arbeidsmiljølinjen

Hvordan skal vi ha det på arbeidsplassen, og hva er egentlig et godt arbeidsmiljø? Dette er spørsmål vi sammen søker svar på i arbeidsmiljøskolen.

Arbeidsmiljølinjen er fagbevegelsens høyeste utdanning for verneombud og tillitsvalgte som jobber med arbeidsmiljø. Opplæringen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene.

Arbeidsmiljøarbeid utføres i samarbeid. For å mestre dette samarbeidet, trenger vi kunnskap om hvordan man lykkes i å utvikle et godt arbeidsmiljø i fellesskap. Fag og tema er valgt med tanke på å sette deltakerne i stand til å bli gode bidragsytere i dette samarbeidet. 

Utdanningen er delt inn i arbeidsmiljøskolen trinn 1 (2 uker) og arbeidsmiljøskolen trinn 2 (3+1 uke).

Gjennomført trinn 1 og 2 på arbeidsmiljølinjen, gir mulighet til universitetsstudier, arbeidsmiljø i endring (30 studiepoeng) og miljøarbeid i bedrift og samfunn (30 studiepoeng). Universitetsstudiene er et samarbeid med OsloMet.

Les mer om arbeidsmiljø i artikkelen Arbeidsmiljø er mer omfattende enn sikkerhet.