AOF.no

Tillitsvalgtskolering Toppskolering

Har du gjennomført grunnopplæringen i eget forbund, og ønsker et bedre grunnlag for utførelse av dine oppgaver som tillitsvalgt?

Kravet til kompetanse i arbeidslivet blir stadig høyere

Dette gjelder også for tillitsvalgte. AOF har lang erfaring i å skolere tillitsvalgte. Med toppskolering får du kompetanse som gjør deg i stand til å møte problemstillinger som oppstår på arbeidsplassen.

Tilbudet gjennom AOFs toppskolering, er i kontinuerlig utvikling og tilpasses de krav som stilles til dagens tillitsvalgte. Toppskoleringen er et tilbud til alle som har gjennomført grunnopplæringen, og ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre sine oppgaver som tillitsvalgt.

Verdt å vite om Toppskolering:

  • De som ønsker det og som har studiekompetanse, vil ved gjennomføring av enkelte kurs kunne gå opp til eksamen, og få studiepoeng.
  • Noen av kursene har egne opptakskrav. Skoleringen skjer gjennom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, selvstudium og hjemmearbeid.
  • Mange Toppskoleringskurs kan settes opp etter behov i det enkelte forbund dersom det er ønskelig. Forhør deg med ditt forbund.