AOF.no

Tillitsvalgtskolering Arbeidsrettslinjen

Arbeidsrettslinjen består av fem moduler som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en teoretisk og praktisk tilnærming.