AOF.no

Medlemsorganisasjoner

Studieforbundet AOF Norge en ideell og demokratisk organisasjon med godkjenning etter voksenopplæringslovens § 5. Forbundet er sammensatt av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. Vårt hovedformål er voksenopplæring.

stil-N9uOrBICcjY-unsplash

Hvem kan søke medlemskap hos AOF?

I våre vedtekter heter det om medlemsorganisasjoner at «Organisasjoner som er villige til å tiltre og følge AOFs vedtekter, kan søke om medlemskap i AOF.»

Søknaden sendes Studieforbundet AOF Norge sammen med organisasjonens lover/vedtekter, oversikt over organisering og oppgave over medlemstall samt handlingsplaner og vedtatte retningslinjer.
Søknaden skal behandles av AOFs representantskap etter innstilling fra styret. Inntil representantskapet har behandlet søknaden, kan styret innvilge midlertidig medlemskap.
Søknad om medlemskap fra fagforbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge avgjøres av styret.

Medlemskap

Studieforbundet AOF Norge har to typer medlemskap; ordinære medlemmer og kulturmedlemmer.

Hvorfor være medlem?

Som medlem hos oss, kan man:

Har du spørsmål rundt dette med medlemskap i AOF? Ta kontakt med oss.

Robert_Alexander_Ball_

Robert Alexander Ball

Salgsansvarlig

Les mer