AOF.no

Teori til fagprøven

Har du jobbet lenge og har mye erfaring?
Teorikurs til fagprøven eller svenneprøven er første steg på veien fra ufaglært til faglært. Kursene er lagt opp slik at de kan kombineres med jobb.

Business team sitting in circle and discussing

Hva er teori til fagprøven?

Før du får gå opp til fagprøven må du bestå en teoretisk eksamen som privatist. Teori til fagprøven er et valgfritt kurs for deg som lærer best gjennom veiledet undervisning, og du får forberedt deg til oppgaveskriving i forkant av teoriprøven.

Hvorfor ta fagbrev?

Med et fagbrev har du håndfast bevis på kompetansen din. Det er nyttig for å sikre jobben din der du er i dag, for å stille sterkere når du søker ny jobb, og for å få mer ansvar i rollen du har.
Det viktigste er nok likevel at du blir både stoltere og tryggere i jobben din.

Hvilket område vil du ta teorikurs i?

Hvor kan du ta teori til fagprøven?

Hva er opptakskravene?

Det er ingen krav til forkunnskaper for teorikurset, men i de fleste tilfeller kreves det 5 års erfaring for å ta praktisk fagprøve/svenneprøve.

Hvordan er kurset lagt opp?

Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, og er spesielt tilpasset voksne. Kurset tar utgangspunkt i dine kunnskaper og yrkeserfaringer. For noen kan det være et stort steg å komme tilbake til skolebenken. Vi har kompetanse i å undervise deg som ikke har studert på en stund, og vil være til støtte og hjelp ved behov. 

Hvordan ta fagbrev?

  • Teorikurs: Kurset forbereder deg til teoretisk eksamen som privatist, på vg3-nivå i ditt fag.
  • Tverrfaglig teoretisk eksamen: Du melder deg opp hos din fylkeskommune. Se informasjon i boksen nederst på siden.
  • Godkjenning av arbeidserfaring og oppmelding til praktisk fagprøve hos din fylkeskommune: Du melder deg selv opp. 
  • Praktisk fagprøve/svenneprøve: Gjennomføres som oftest på din arbeidsplass, ev. på tilgjengelig prøvestasjon. 

Når både teoretisk og praktisk prøve er bestått, får du fagbrev eller svennebrev, og tittelen fagarbeider eller svenn.

Oppmeldingsfrist til teoretisk eksamen for fagbrev

Vår: 15. januar–1. februar
Høst: 1.–15. september

Oppmelding til eksamen gjør du selv her, husk å velge riktig fylke.