AOF.no

Teori til fagprøven

Har du arbeidserfaring og ønsker dokumentasjon på din kunnskap og kompetanse? Teori til fagprøven er første skrittet på veien fra ufaglært til faglært – og forbereder deg til den teoretiske eksamen som privatist.
Kursene kan kombineres med jobb.

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash (1)

Hva er fagbrevkurs?

Våre fagbrevkurs skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist i kompetansemålene for vg3 (praksiskandidatordningen). Studieløpet kalles ofte for teori til fagprøven. Med bestått teoretisk eksamen, og 5 års praksis i 100 prosent stilling, kan du melde deg opp til den praktiske prøven hos fylkeskommunen. Når praktisk fagprøve også er bestått, oppnår du tittelen fagarbeider.

Enkelte av våre kurs kan også være tilpasset deg uten praksis, og inkluderer undervisning i programfagene fra vg1 til vg3.

Hvorfor ta fagbrev hos oss?

  • Du styrker din rolle på arbeidsplassen
  • Du får et håndfast bevis på din kompetanse
  • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver
  • Du står du sterkere i omstillingsprosesser
  • Du kan få økt ansvar på arbeidsplassen
  • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet
  • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn

Hvem kan ta teori til fagprøven og fagbrev?

Teori til fagprøven er for deg som har lang praksis og erfaring, 3–4 år, men mangler formell kompetanse. Våre veiledere har spisskompetanse i å undervise voksne som ikke har studert på en stund. Deres kompetanse med voksne studenter kan dempe stresset hos deltakere som synes det er krevende å finne veien tilbake til skolebenken.

Teori til fagprøven er lagt opp slik at de kan kombineres med jobb.

Hvordan gå frem for å ta fagbrev?

Første steg er å melde deg på et av våre kurs i teori til fagprøven. All opplæring bygger på de samme læreplanene som brukes i offentlig videregående skole, men er spesielt tilpasset voksne, og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.

Undervisningen foregår normalt i klasserom med veileder til stede. Noen av våre kurs gjennomføres digitalt, og tilbys som nettundervisning og/eller virtuelt.

Praktisk prøve

Ved bestått teoretisk eksamen og 5 års praksis i 80–100 % stilling (8 700 timer) kan du melde deg opp til praktisk prøve. Dette gjør du i din fylkeskommune. Dato for fagprøve avtales med prøvenemda eller fylkeskommunen. Fagprøven gjennomføres normalt på egen arbeidsplass og varer fra 3–5 dager.

Påmelding til eksamen

Du melder deg selv opp til tverrfaglig teoretisk eksamen hos din fylkeskommune.

Frister for oppmelding til eksamen
Vår: 15. januar–01. februar
Høst: 01.–15. september

Oppmelding til eksamen gjør du i oppmeldingsportalen i lenken nedenfor, husk å velge riktig fylke.