AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Derfor bør du bygge nettverk utover eget forbund

iStock-1182849384

Prøv å bygge nettverk utover eget forbund: Det norske arbeiderfellesskapet er større enn bare enkeltforbundene. Med et stort nettverk kommer store fordeler.

Fellesskap er et nøkkelord når det gjelder fagforeningene. Selve poenget med å være medlem av et forbund, er jo nettopp det å stå sterkere sammen. 

Likevel er det ganske vanlig at samarbeidet strekker seg til ditt eget forbund, men ikke så mye lenger.

Da er det mye å hente på å delta på fellesskolering, der medlemmer og tillitsvalgte fra ulike forbund og sektorer møtes.

Forbundene kan lære av hverandre

Det er ikke uvanlig at det er medlemmer i to eller tre forskjellige forbund på en arbeidsplass, da kan det lønne seg å bygge nettverk utover ditt eget forbund. Vi kan for eksempel se for oss en typisk byggeplass, der rørleggerne og snekkerne er i Fellesforbundet, elektrikerne i El og IT, mens renholderne og vekterne er med i Arbeidsmannsforbundet. 

Er det ikke da ganske upraktisk at hver av de tre gruppene skal forhandle hver for seg, uten å danne en kollektiv front?

Ofte har andre forbund erfaring med noe som kanskje er nytt for deg og ditt. Det er veldig nyttig å ha tilgang på lønnsstatistikk fra andre bransjer, for ikke å snakke om avtaler og forhandlingsteknikker som har vist seg å lykkes!

Særlig de små forbundene kan få mye ut av å kjenne noen som er medlem av de større. Da slipper du å finne opp hjulet på nytt, hver gang du står i en ny utfordring.

Privat og offentlig sektor – likere enn du kanskje tror

Vi snakker ofte om privat og offentlig sektor som om de er to vidt forskjellige verdener. Så er det også en del ulikheter – ikke minst med tanke på trepartssamarbeidet i offentlig sektor, versus kun tillitsvalgte og arbeidsgiver i privat.

Samtidig er det mye å lære av hverandre, kanskje særlig for offentlig sektor, nå som mer og mer blir konkurranseutsatt og privatisert. Har du jobbet lenge som tillitsvalgt i offentlig sektor, kan det være veldig lurt å hente litt erfaring fra de som jobber i næringslivet.

Vi kan nesten tenke på det som at privat sektor går i front og lærer å møte utfordringer som kommer litt senere til det offentlige.

Fellesskolering hjelper deg å bygge nettverk utover eget forbund

Hovedformålet med kursene ved AOF Norge er så klart å formidle kunnskap, men et annet veldig viktig aspekt er hvordan de hjelper deg å bygge nettverk. Det har vært eksplisitt formulert av LO gjentatte ganger, og er også en viktig del av satsingen som ligger til grunn for Fellesuka.

Ønsker du å utvide nettverket ditt, anbefaler vi at du involverer deg i flere kurs. Hvis du virkelig har behov for å løfte blikket, kan du til og med delta på internasjonale kurs hvor du blir kjent med utfordringer for fagbevegelsen i andre land.

Generelt sett er det bare positivt å ha en størst mulig krets rundt deg, med erfaringer du kan hente nytte av. Låser du deg kun til din egen arbeidsplass, må du gjøre uforholdsmessig mye alene.