AOF.no

Tillitsvalgtskolering LO-skolen

Er du tillitsvalgt og har behov for kunnskap utover den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen?

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud får tillitsvalgte muligheter til fordypning utover grunnskolering. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

Kursene på LO-skolen

Tverrfaglig kontakt kan også gjøre det enklere for deg å se muligheter i egen situasjon.

LO-skolen inneholder fem moduler:

  • Arbeidsliv
  • Læring
  • Organisasjon
  • Samfunn
  • Solidaritet

Ved gjennomføring av minst fire moduler, får du tildelt LO-skolenålen.