AOF.no

MEDLEM- OG TILLITSVALGTSKOLERING

Visste du at du har tilgang på internasjonale fagforeningskurs?

iStock-1328313970 1

Prøv internasjonale fagforeningskurs: Enten du trenger å friske opp engelsken eller forstå hvordan utenlandske kollegaer ser på klubben din, har AOF Norge et kurs for deg.

Vi har en usedvanlig sterk kultur for fagorganisering i Norge, og den nordiske modellen står i særklasse i verden. Men fagforeningsarbeidet er ikke begrenset til nordmenn, selv om det er her i Norge du jobber.

Enten du ønsker å rekruttere utenlandske kollegaer til klubben din, holde møter og presentasjoner på engelsk, eller skal kommunisere med fagforeningskollegaer i andre land, må du forholde deg til et bredere, internasjonalt perspektiv. Dette kan du få mye hjelp til gjennom faste og skreddersydde kurs fra AOF Norge.

Skreddersydde engelskkurs for deg og din arbeidsplass

Trenger du å øke engelskkunnskapen din? 
Ønsker du skreddersydde kurs, trenger du bare å ta kontakt med AOF Norge og fortelle hva du trenger hjelp med. Du kan tilpasse undervisningen utifra tre variabler:

Det er til og med mulig å arrangere undervisning i Storbritannia.

Årlige internasjonale fagforeningskurs

Hvert år holdes flere populære kurs i Norge og utlandet, med fokus på internasjonal fagforeningskultur. Disse er:

Yorkshireskolen

Bli med en liten gruppe utvalgte deltakere til England for intensivundervisning, feltarbeid og møte med internasjonale kolleger. En blanding av språkkurs og internasjonal arbeiderpolitikk.

Globaliseringsskolen

I samarbeid med Unite Yorkshire får du her en grundig innføring i norsk vs. engelsk fagforeningskultur, og får øvd deg på å finne globale løsninger på globale fagforeningsutfordringer.

European Works Councils

Hvis du deltar på vegne av konsernet ditt på European Works Council, er dette kurset der du lærer alt du trenger å vite for å gjøre en god jobb. Mange deltakere velger å delta på kurset flere ganger.

Den europeiske utfordring

Bli med til Brussel og Luxemburg for å lære mer om EU og EØS, og hvordan de påvirker norske arbeidsforhold og din fagforening.

Geneveskolen

Geneveskolen begynner med et kurs i Stockholm, før du får delta som observatør under ILO-konferansen i Geneve,der representanter fra hele verden møtes for å forhandle fram konvensjoner som skal sette standarder for arbeidslivet i hele verden.

Hva sier tidligere deltakere om kursene?

Merethe Sutton er medlem av Fellesforbundet, og leder av konsernsamarbeidsutvalget for Nordic Choice Hotels. Hun deltar derfor årlig på European Works Council på vegne av konsernet sitt, og skryter av det hun har lært på AOFs European Works Councils, hvor hun også har vært flere ganger:

– Det har vært gull, og en fantastisk fin måte å bli kjent med de andre i bransjen på. Du får mye kunnskap om ulik relevant tematikk, som permitteringer under pandemien og hvordan du jobber politisk for å øke organisasjonsgraden. Du får dessuten et større perspektiv; du forstår ikke omfanget av hvor viktig organisering er før du ser hvordan de har det i andre land.

Kent Logan Jelle er organisasjonsleder i Fellesforbundet i Sunnmøre, og deltok på Yorkshireskolen i 2016. Han snakker også varmt om opplevelsen:

– Yorkshireskolen var viktig for å få mer kjøtt på beinet når du skal rekruttere og hjelpe medlemmer med utenlandsk bakgrunn som er litt skeptiske til fagforening eller ikke vet hva det er. Det faglige språket har også blitt mye bedre. I stedet for en språklig suppe av polsk, norsk og engelsk internt på arbeidsplassen, så løfter det språknivået på hele arbeidsplassen når noen kan faguttrykkene.

I tillegg til det faglige, ble det også rom for litt sightseeing og kultur:

– For min personlige del så var jo kulturopplevelsen i å besøke York helt fantastisk. Du får gå rundt på de gamle bymurene og utkikkstårnene og få høre spøkelseshistorier om de gamle bygningene. Du kan ikke ligge på latsiden, for det er mye jobb underveis, men det sosiale på kursene var også et høydepunkt, avslutter Jelle.

Kent Logan Jelle og Merethe Sutton