AOF.no

IT og data

Jobb smartere og sikrere! Digital kompetanse gjør hverdagen mer effektiv, den styrker deg på arbeidsmarkedet, og gir bedre samarbeid med dine kollegaer og ansatte. God og oppdatert kunnskap om digital sikkerhet er i tillegg helt nødvendig i dagens samfunn, og hindrer at informasjon kommer på avveie.

john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash

Bransjeprogram

Gratis kurs for deg som er eller har vært ansatt i bransjen, som er kunde eller leverandør innen informasjonssikkerhet og IKT, eller deg som er ansvarlig for dette på din arbeidsplass.

Disse kursene er utviklet i tråd med Nasjonal strategi for digital sikkerhet og anbefalinger gitt av blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Microsoft office

Nettkurs for deg som vil jobbe raskere og enklere med Microsoft Office 365verktøy som Excel og Word. Nettkursene kan du ta når det passer best for deg.

Teori til fagprøven

Skal du ta fagbrev innen IT er det en god investering å delta på et teorikurs til fagprøven. Vi har kurs som gjennomføres på nett via en digital plattform, uten lærer til stede. Du blir tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på oppgaver.