AOF.no

Fagområder

Her finner du har et stort og bredt utvalg av kurs, studier, og etter- og videreutdanninger innenfor en rekke fagområder. Velg fagområdet som passer for deg – vårt mål er å gjøre det mulig for deg å fullføre en utdanning i voksen alder.

rekruttere-medlemmer-til-klubben

Helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av AOFs hjertesaker. I dag er vi en av landets største og eldste tilbydere av opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Språk og integrering

Enten du er ny i Norge og vil lære norsk, eller om du ønsker å stille sterkere på det norske arbeidsmarkedet, og derfor trenger å lære mer avansert norsk – vi har språkkurs for alle behov.

Helse og omsorg

Fremover trenger Norge flere ansatte innen helse- og omsorgsektoren, og sektoren er i stadig utvikling. AOF har et stort engasjement for å utdanne personer innen denne sektoren, og behovet for kompetanse innen de ulike yrkesgruppene vil være stort.

Oppvekst og skole

Jobber du i oppvekst- og skolesektoren, og ønsker et kompetanseløft?
Vi har lang erfaring i opplæring innenfor oppvekst og skole, og tilbyr yrkesrettede kurs, konferanser og studier.

Kommunal og offentlig sektor

Jobber du i offentlig sektor og ønsker å heve din kompetanse?
Vi har lang erfaring i opplæring til ansatte innenfor offentlig sektor, og tilbyr yrkesrettede kurs, konferanser og studier – for morgendagens ansatte og ledere.

Organisasjon og ledelse

Ønsker du å styrke og utvikle deg i lederrollen?
All erfaring og forskning forteller oss at trygghet, trivsel og tillit er avgjørende for å skape og levere resultater gjennom andre.

Bedriftsintern opplæring

Selskaper og næringslivet har stadig behov for oppdatert kompetanse på ulike områder, og det er ofte behov for skreddersydde etter- og videreutdanningsløp som er spesielt tilpasset bedriftens eller organisasjonens hovedformål.

IT og data

Det er utenkelig for de fleste å forholde seg til en hverdag uten digitale ferdigheter. Datakunnskap er en forutsetning for å utføre oppgaver, og kommunisere effektivt.

Tillitsvalgtskolering

AOF er fagbevegelsens verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene og våre medlemsorganisasjoner.