AOF.no

Helse og omsorg

Fremover trenger Norge flere ansatte innen helse- og omsorgsektoren, og sektoren er i stadig utvikling. AOF har et stort engasjement for å utdanne personer innen denne sektoren, og behovet for kompetanse innen de ulike yrkesgruppene vil være stort.

Helse og omsorg

Hvem passer tilbudene for?

Våre kurs, studier og opplæringstiltak er rettet mot alle ansatte i sektoren enten du er nyansatt og trenger en «startkompetanse», eller har flere års erfaring og ønsker å få formalisert din erfaring gjennom et fagbrev, eller en fagskolegrad. AOF har også kurs og studier for ansatte og ledere innen sektoren som vil videreutvikle sin kompetanse på tematikk innen psykisk helse, ledelse eller lovverk relatert til sektoren. 

Se kurs og utdanninger innen helse- og omsorgsektoren: