AOF.no

Bærekraft og miljø

Flere og flere bedrifter tar bærekraft på alvor og temaet er på agendaen i nesten alle sammenhenger. Det snakkes ofte om klimaendringer, sirkulærøkonomi, det grønne skiftet, ombruk og gjenvinning, men hva betyr det, og hva betyr det for vår framtid?

Relaxed,Informal,It,Business,Startup,Company,Meeting.,Team,Leaders,Discussing

Bærekraft på agendaen

Mange bedrifter har i fellesskap valgt bærekrafts-mål de skal jobbe mot. Bærekraft er ofte også et avgjørende kriteria både for kjøp og salg, og dermed et viktig punkt i forretningsutviklingen. I dag er det få som er i tvil om at bærekraft er noe vi må ta på alvor, og mange gjør allerede mye innen dette feltet. Samtidig opplever vi at klimaendringer i stadig større grad påvirker hverdagene og omgivelsene våre.

Hvem kan ta kurs i bærekraft?

Om vi ønsker forandring, så må vi endre på noe. Vi har opplæring for flere bransjer og områder, de grønne næringene, avfallsbransjen og egne kurs for ledere som vil jobbe bevisst med bærekraft. Gjennom disse kursene får du større forståelse for hvordan du kan jobbe mot bærekrafts-målene i din bedrift. Du vil øke bevisstheten rundt de prioriteringene og valgene du tar i hverdagen, på vegne av deg selv, dine ansatte og organisasjonen.

Hvorfor ta kurs i bærekraft?

Det er mange ulike holdninger rundt begrepet bærekraft. Det kan være en forståelse av at man må slutte å ta fly, eller redusere bilbruken. Andre ser heller muligheter gjennom innovative løsninger som vil redusere utslipp. De fleste enes om at vi må ha et mer bevisst forbruk. Det vi vet, er at vi både som privatpersoner og som bedriftsansatte tar veldig mange valg hver dag. Med økt kunnskap om bærekraft, vil vi i større grad kunne ta valg som positivt påvirker vår felles framtid.