AOF.no

Studieforbundet AOF

Studieforbundet AOF er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Studieforbundet er hovedkontoret for avdelinger som dekker hele landet fra nord til sør.

ben-garratt-aN2n_LJyE3g-unsplash

Våre tilbud

Våre avdelinger

Studieforbundet AOF tilbyr kurs og utdanninger over hele landet. Vi er organisert i tre avdelinger med undervisningslokasjoner fra øst til vest, og fra nord til sør.

Hvis vi ikke er representert fysisk nær der du bor, gir vi også muligheten til å ta våre utdanninger eller kurs online.

Våre fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. Studieforbundet AOF har tre fagskoler, og kan tilby fagskoleutdanninger over hele landet.

Artikler

Målrettet miljøarbeid er etikk satt i system. Hvordan gjør du det?

Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en pågående og kontinuerlig arbeidsprosess. Dette er det viktigste redskap du har i tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av et godt tilpasset tilbud til din målperson. Arbeidsprosessen tar utgangspunkt i systematiske undersøkelser og analyser av forholdet mellom miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser som for eksempel «dårlig humør», mangeltilstander som søvnunderskudd/tretthet, sult, tørst, og ubehag som frykt, engstelse, sinne eller tristhet), vår atferd og elev/ arbeidstakers/ beboers atferd. Kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig ligger til grunn for en helhetlig og grunnleggende forståelse for målrettet miljøarbeid som prosess.

Sliter du med å strekke til i hverdagen? Du er ikke alene

Det stilles stadig større krav og forventninger til den enkelte, både i jobb og privatliv, og de største kravene er det sannsynligvis vi selv som stiller.

Språkkurs fra AOF Norge: – Banebrytende i norsk sammenheng

I Drammen møtes kursdeltakere i moskeen på Fjell for å lære norsk. Det kan du gjøre i ditt nærmiljø også.