AOF.no

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget du trenger for å søke om opptak til de fleste universitet og høyskoler i Norge.

toa-heftiba-O3ymvT7Wf9U-unsplash

Hva er studiekompetanse?

Generell studiekompetanse består av følgende fag:

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk 1P/ PY og 2P/ PY
 • historie
 • naturfag
 • samfunnsfag

Enten du trenger alle seks fagene eller kun ett, eller om du vil forbedre en karakter du allerede har, har vi i AOF motiverte lærere og erfarne rådgivere som hjelper deg å nå målene dine.

Det er flere veier til studiekompetanse avhengig av om du har videregående opplæring fra tidligere eller ikke. Hos oss blir du privatist og går opp til eksamen etter 23/5-regelen.

23/5-regelen

For å ta generell studiekompetanse etter 23/5- regelen må du fylle 23 år, eller eldre det året du søker opptak til høyere utdanning, og kunne dokumentere 5-års utdanning/praksis.

Utdanning kan være fra videregående skole, fagskole eller folkehøyskole.

Praksis kan være, arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste eller siviltjeneste.

NB!

Dersom du på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller andre forhold ikke klarer å dekke 5-års krevet, tas det hensyn til dette. Du må dokumentere den nedsatte arbeidsevnen din med attest fra legen din, eller kopi av vedtak fra NAV.

Hvorfor ta studiekompetanse hos AOF?

For mange er det å sette seg på skolebenken i voksen alder litt skremmende. AOF Norge tilbyr undervisning tilpasset voksne. Vi har topp motiverte lærere med lang erfaring som veileder deg gjennom pensum og forbereder deg hele veie frem til eksamen.

Hos oss får du:

 • Gratis rådgivning før du bestemmer deg
 • Gratis nettbasert kurs i studieteknikk
 • Tilgang til vår digitale læringsplattform
 • Tid til fordypning i fagene
 • Tilbakemelding fra lærer underveis
 • Drøfting av temaer i klasserommet
 • Eksamenstrening

Hvordan komme i gang?

Når du har bestemt deg for å starte på generell studiekompetanse hos oss kan du enten melde deg på den pakkeløsningen eller fagene du trenger, eller du kan be om en time til GRATIS rådgivning hvis du er usikker på hvilke fag du trenger for å komme deg videre.

Når du har kommet i gang med skoleåret melder du deg selv opp til eksamen som privatist på privatistweb.no – Frist for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til eksamen.

Frist for oppmelding til eksamen:

 • Høst: 15. september
 • Vår: 1. februar