AOF.no

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget du trenger for å søke om opptak til de fleste universiteter og høyskoler i Norge.

toa-heftiba-O3ymvT7Wf9U-unsplash

Hva er studiekompetanse?

Trenger du å ta opp alle fellesfagene eller enkeltfag – eller vil du forbedre en karakter? Det er flere veier til studiekompetanse, avhengig om du har videregående opplæring fra før eller ikke. Hos oss blir du privatist, og går opp til eksamen etter 23/5-regelen.

Grunnlaget for studiekompetanse er vanligvis:

 • Vitnemål om bestått treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse
 • Fylt 23 år det året du søker opptak til høyere utdanning, og minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23/5-regelen)

I begge tilfellene over må følgende fellesfag være fullført:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk 1P/PY og 2P/PY
 • Historie
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Hvem kan ta studiekompetanse hos oss?

Alle som har fylt 23 år og har minst 5 års fulltids praksis og/eller utdanning. Utdanning kan være videregående skole, fagskole eller folkehøyskole. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste eller siviltjeneste.

Hvorfor ta studiekompetanse hos oss?

For mange voksne kan det være krevende å sette seg på skolebenken igjen. Vi tilbyr undervisning tilpasset voksne. Vi har topp motiverte lærere med lang erfaring som veileder deg gjennom pensum og forbereder deg hele veien frem mot eksamen.

Hvordan komme i gang?

Når valget om generell studiekompetanse hos oss er tatt, kan du enten melde deg på pakkeløsningen med fagene du trenger, eller du kan be om en time gratis rådgivning om du er usikker på hvilke fag du trenger.

Når skoleåret er i gang, melder du deg selv opp til eksamen som privatist på privatistweb.no. Se oppmeldingsfrister nedenfor. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til eksamen.

Frist for oppmelding til eksamen

15. september | 1. februar

Obs

Dersom du på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller andre forhold ikke klarer å dekke 5-årskravet, tas det hensyn til dette. Du må dokumentere den nedsatte arbeidsevnen din med legeattest, eller kopi av vedtak fra NAV.

Hos oss får du

 • Gratis rådgivning før du bestemmer deg
 • Gratis nettbasert kurs i studieteknikk
 • Tilgang til digital læringsplattform
 • Tid til fordypning i fagene
 • Tilbakemelding fra lærer underveis
 • Drøfting av temaer i klasserommet
 • Eksamenstrening