AOF.no

Oppvekst og skole

Jobber du i oppvekst- og skolesektoren, og ønsker et kompetanseløft?
Vi har lang erfaring i opplæring innenfor oppvekst og skole, og tilbyr yrkesrettede kurs, konferanser og studier.

Oppvekst og skole_bhg

Hvorfor velge oss?

Vi kan styrke din individuelle kompetanse eller bedriftens kollektive kompetanse. Kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet, og vårt mål er at du som kursdeltaker eller kollegium skal sitte igjen med arbeidslivsrelevant og praksisnær kunnskap som kan tas i bruk på arbeidsplassen etter gjennomført kurs.

Se kurs og studier innen oppvekst og skole:

Mange av våre kurs kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.