AOF.no

Oppvekst og skole

Jobber du i oppvekst- og skolesektoren, og ønsker et kompetanseløft?
Vi har lang erfaring i opplæring innenfor oppvekst og skole, og tilbyr yrkesrettede kurs, konferanser og studier.
Alle kurs kan bestilles direkte til din barnehage, skole eller kommune, fysisk eller digitalt. Kursene kan tilpasses etter behov, til ulike målgrupper, på dagtid eller kveldstid.

Oppvekst og skole_bhg

Hvorfor velge oss?

Vi kan styrke din individuelle kompetanse eller bedriftens kollektive kompetanse. Kursholdere og veiledere har lang erfaring fra praksisfeltet, og vårt mål er at du som kursdeltaker eller kollegium skal sitte igjen med arbeidslivsrelevant og praksisnær kunnskap som kan tas i bruk på arbeidsplassen etter gjennomført kurs.

Se kurs og studier innen oppvekst og skole

Mange av våre kurs kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.