AOF.no

Tillitsvalgtskolering MoTo: medlem- og tillitsvalgtskolering

Er du tillitsvalgt og ønsker mer innsikt og kompetanse?

Arbeidsmarkedet og arbeidsplassene gjennomgår stadige endringer, og med det følger krav til å holde seg oppdatert. AOF forstår viktigheten av kunnskap innen disse feltene for deg som tillitsvalgt. Kunnskap som gir muligheter til å utvikle deg selv, klubben og organisasjonen.

God forståelse er grunnlaget for trygghet, kunnskap gir evnen til å håndtere endringer og å drive utviklingen fremover, samtidig som du ivaretar rettighetene til dine medlemmer. I samarbeid med forbundene har vi derfor utviklet et bredt spekter av temakurs for tillitsvalgte i LO-forbundene. Kursene er også åpne for medlemmer som kunne tenke seg tillitsverv i fremtiden.

Kursene tar for seg mange relevante tema, som møteledelse, konfliktløsning, økonomi, oppsigelser og stressmestring, for å nevne noe.

Våre kurs går over 3 dager, og du får her mulighet til å skape gode relasjoner med andre tillitsvalgte på tvers av forbund i LO, og du får anledning til å bygge nettverk med andre i samme rolle som deg.

Er du LO-medlem?

Som LO-medlem har du muligheten til å delta på disse kursene helt kostnadsfritt!
Forbundet dekker kursavgift, reise, opphold og stipend/tapt arbeidsfortjeneste (sjekk hva som gjelder for ditt forbund)
NB: Din søknad må godkjennes av ditt forbund.

Har du spørsmål, eller andre kursønsker, ta kontakt med oss.