AOF.no

MoTo Personvern, kontroll og overvåkning

Kurs-id: 504550

Oppstart

onsdag 4. desember 2024

Slutter

fredag 6. desember 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

onsdag 30. oktober 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Personvern, kontroll og overvåkning

Kontroll og overvåking i arbeidslivet er ikke noe nytt, men omfanget har økt de siste årene i takt med utviklingen av ny teknologi, og kan komme i konflikt med den enkeltes rett til personvern. Fafo-undersøkelsen 2010 «Kontroll og overvåking i arbeidslivet» viser at det er et stort behov for kunnskap knyttet til personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen? Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Alle som ønsker/trenger informasjon om personvern, overvåking og kontroll i arbeidslivet.
For eksempel tillitsvalgte, ledere, verneombud, personalfunksjoner, IKT o.a.

Ingen forkunnskaper

 • Kontroll og overvåking i arbeidslivet

 • Status og utvikling

 • Arbeidsgivers behov og arbeidstakers vern

 • Formål, drøfting, samtykke, informasjon, sletting.

 • Informasjon, medbestemmelse og opplæring

 • Arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud, datatilsyn, arbeidstilsyn, andre.

 • Lov, forskrifter, avtaler og annet regelverk.

 • Kamera, adgangskontroll, flåtestyring, biometri, internett og epost, personalopplysninger o.a.

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende innføring i personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet.

Med fokus på:

 • Kontroll og overvåking i arbeidslivet

 • Status og utvikling

 • Arbeidsgivers behov og arbeidstakers vern

 • Formål, drøfting, samtykke, informasjon, sletting.

 • Informasjon, medbestemmelse og opplæring

 • Arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgt, verneombud, datatilsyn, arbeidstilsyn, andre.

 • Lov, forskrifter, avtaler og annet regelverk.

 • Kamera, adgangskontroll, flåtestyring, biometri, internett og epost, personalopplysninger o.a.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset går over 20 timer fordelt over 3 dager med 2 netter.  

Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 

 

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.