AOF.no

MoTo Grunnleggende arbeidsrett

Kurs ID: 501042

Oppstart

onsdag 14. desember 2022

Slutter

fredag 16. desember 2022

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 7. november 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsrett omfatter alt det juridiske knyttet til forholdene på arbeidsplassen. Dette kurset tar sikte på å gi deg en grundig innføring i emnet, og er et godt sted å begynne før du eventuelt fortsetter med våre mer avanserte arbeidsrettkurs.

Kurset består av en god blanding teori og praksis. Det vil si at i tillegg til å gå gjennom relevant lovverk, vil du også få øve deg på krevende situasjoner gjennom oppgaver og rollespill.

Vi legger opp kurset ut ifra deltakerne, slik at du er garantert innblikk i lovverket som gjelder for din arbeidsplass.

Tillitsvalgte og medlemmer med interesse og behov for en innføring i arbeidsrettslige spørsmål.

Ingen forkunnskaper

Etter endt kurs skal deltakeren:  

  • ha oversikt over ulike rettskilder  

  • kunne finne fram til og slå opp aktuell informasjon  

  • ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster  

  • ha oversikt over noen sentrale domsavgjørelser  

  • vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.  

  • forstå og gjøre seg nytte av grunnleggende juridisk metode

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • ha grunnleggende helhetlig kunnskap om arbeidsrettens oppbygging og plass i det norske rettssystemet

  • ha oversikt over viktige lover og regler, og sammenhengen mellom dem

  • ha kjennskap til prosedyrer for behandling av tvister / uenighet i arbeidslivet

  • ha fått tening i praktisk anvendelse av teoretisk kunnskap på konkrete problemstillinger


Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.


Et ufravikelig prinsipp i AOFs pedagogiske valg er at læringsarbeidet legges opp ut fra den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen.

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom en utstrakt bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, legges det stor vekt på bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig, og setter det inn i egen virkelighet.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.  For at deltakerne skal få en økt bevissthet om egen rolle som medlem i organisasjonen og representant for fellesskapet må det kontinuerlig arbeides med tilbakemeldinger og refleksjoner omkring hvilke holdninger og verdier den enkelte gir uttrykk for.

Kurset bør legges opp slik at deltakerne involveres i læringsprosessen. Dette kan gjøres ved at undervisningen tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, og at disse settes inn i en faglig sammenheng. Det skal legges vekt på praktisk anvendelse av regelverket gjennom oppgaveløsning.

Ingen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Innlandet

Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.