AOF.no

MoTo – Grunnleggende arbeidsrett

Kurs-id: 504574

Oppstart

onsdag 16. oktober 2024

Slutter

fredag 18. oktober 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

søndag 1. september 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Sola Strand Hotel

Axel Lunds veg 27

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Grunnleggende arbeidsrett

Arbeidsrett omfatter alt det juridiske knyttet til forholdene på arbeidsplassen. Dette kurset tar sikte på å gi deg en grundig innføring i emnet, og er et godt sted å begynne før du eventuelt fortsetter med våre mer avanserte arbeidsrettkurs.

Kurset består av en god blanding teori og praksis. Det vil si at i tillegg til å gå gjennom relevant lovverk, vil du også få øve deg på krevende situasjoner gjennom oppgaver og rollespill.

Vi legger opp kurset ut ifra deltakerne, slik at du er garantert innblikk i lovverket som gjelder for din arbeidsplass.

Tillitsvalgte og medlemmer med interesse og behov for en innføring i arbeidsrettslige spørsmål.

Ingen forkunnskaper

Etter endt kurs skal deltakeren:  

  • ha oversikt over ulike rettskilder  

  • kunne finne fram til og slå opp aktuell informasjon  

  • ha trening i å forstå og tolke lov- og avtaletekster  

  • ha oversikt over noen sentrale domsavgjørelser  

  • vite at lover og avtaler kan endres, og at de selv kan bidra til endring.  

  • forstå og gjøre seg nytte av grunnleggende juridisk metode

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • ha grunnleggende helhetlig kunnskap om arbeidsrettens oppbygging og plass i det norske rettssystemet

  • ha oversikt over viktige lover og regler, og sammenhengen mellom dem

  • ha kjennskap til prosedyrer for behandling av tvister / uenighet i arbeidslivet

  • ha fått trening i praktisk anvendelse av teoretisk kunnskap på konkrete problemstillinger

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Rogaland

Sola Strand Hotel

Axel Lunds veg 27

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.