AOF.no

MoTo Presentasjonsteknikk

Kurs-id: 504549

Oppstart

fredag 8. november 2024

Slutter

søndag 10. november 2024

Tidsrom

Kl. 10.00–13.00

Påmeldingsfrist

torsdag 3. oktober 2024

Timeantall

Totalt: 21

Timer med foreleser: 21

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

Scandic Parken Ålesund

Storgata 16

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Trenger du å bli tryggere til å stå foran en forsamling å holde en presentasjon? Da er dette kurset for deg!

Vi gir deg grunnleggende opplæring og trygghet til å formidle ditt budskap fra talerstolen, på scenen, i klasserom eller større konferanser igjennom presentasjonsteknikker og verktøy.

Du vil få opplæring i Presentasjonsteknikker og hvilke verktøy du kan bruke til det budskapet du ønsker. Det blir også mulighet til å øve på å samarbeide om å holde en presentasjon eller øve på å holde en presentasjon i digitale møter dersom du ønsker dette.

 

På dette kurset trener vi på hvordan du skal fremstå trygg og engasjert med grunnleggende  presentasjonsteknikk og tips til å beherske nervøsitet og kroppsspråk.

Medlemmer og tillitsvalgte

ngen

Dette kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i årsmøter og generell tale/ debatt-teknikk og møteledelse med en forankring i Tillitsmannen

Emner som vil bli belyst er blant annet:

 • Møteregler og innkalling

 • Den tillitsvalgte som møteleder

 • Dagsorden

 • Forretningsorden og konstituering

 • Avstemmingsregler

 • Årsmøter

 • Taleteknikk

 • Språk, takt og tone

 • Manuskript

 • Den tillitsvalgte på talerstolen

 • Praktisk presentasjonsteknikk

Etter endt kurs skal deltakerne:

·         Ha grunnleggende forståelse og bruk av ulike presentasjonsteknikker og presentasjonsverktøy.

·         Ha oversikt over forskjellige typer kroppsspråk de kan bruke for å fremme sitt budskap

·         Ha blitt kjent med sin egen prestasjon i en fremføring med konstruktiv tilbakemelding

·         Ha fått trening på å forberede og lage presentasjon

·         Ha fått trening i praktisk bruk av presentasjonsverktøy.

Føle seg tryggere på å stå foran en forsamling i fremtiden å holde en presentasjon.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset går over 21 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 10.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Møre og Romsdal

Scandic Parken Ålesund

Storgata 16

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.