AOF.no

MoTo – Økonomi for ikke økonomer

Kurs ID: 501999

Oppstart

mandag 27. mars 2023

Slutter

onsdag 29. mars 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 15. februar 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Quality Hotell Grand

Chr. Augusts gate 2

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset handler om å gi en grunnleggende forståelse bedriftsøkonomi for tillitsvalgte og fagorganiserte i LO uten krav om forkunnskaper i faget. Kurset vil ta for seg sentrale bedriftsøkonomiske temaer som bedrifters regnskaper og budsjett. Kurset skal styrke deltakernes sine kunnskap om å forstå bedriftens økonomiske situasjon bedre, også i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.

Medlemmer og tillitsvalgte

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

 • Grunnleggende regnskapsforståelse

 • Hva fokusere på i et regnskap?

 • Hva er faresignaler i regnskap?

 • Regnskapsanalyse

 • Regnskap brukt i lokale lønnsforhandlinger

 • Budsjettering og medvirkning

 • Investering og finansiering

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • Bli bedre til å tolke et regnskap og budsjett

 • Økt forståelse av bedriftens økonomiske situasjon

 • Økt forståelse av hvordan regnskap kan benyttes i lokale lønnsforhandlinger

 • Økt forståelse av medvirkning i bedriftens budsjettprosess

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Viken

Quality Hotell Grand

Chr. Augusts gate 2

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.