AOF.no

MoTo – Økonomi for ikke økonomer

Kurs-id: 504572

Oppstart

mandag 23. september 2024

Slutter

onsdag 25. september 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

onsdag 7. august 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Comfort Hotel Bergen Airport

Lønningsvegen 45

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Økonomi for ikke økonomer

Kurset handler om å gi en grunnleggende forståelse bedriftsøkonomi for tillitsvalgte og fagorganiserte i LO uten krav om forkunnskaper i faget. Kurset vil ta for seg sentrale bedriftsøkonomiske temaer som bedrifters regnskaper og budsjett. Kurset skal styrke deltakernes sine kunnskap om å forstå bedriftens økonomiske situasjon bedre, også i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.

Medlemmer og tillitsvalgte

Det er ingen krav til forkunnskaper

 • Grunnleggende regnskapsforståelse

 • Hva fokusere på i et regnskap?

 • Hva er faresignaler i regnskap?

 • Regnskapsanalyse

 • Regnskap brukt i lokale lønnsforhandlinger

 • Budsjettering og medvirkning

 • Investering og finansiering

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • Bli bedre til å tolke et regnskap og budsjett

 • Økt forståelse av bedriftens økonomiske situasjon

 • Økt forståelse av hvordan regnskap kan benyttes i lokale lønnsforhandlinger

 • Økt forståelse av medvirkning i bedriftens budsjettprosess

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestland

Comfort Hotel Bergen Airport

Lønningsvegen 45

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.