AOF.no

MoTo Arbeiderhistorie

Kurs-id: 504546

Oppstart

mandag 4. november 2024

Slutter

onsdag 6. november 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

fredag 27. september 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Røros Hotell

An-Magrittveien 48

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

I 2023 holdes MOTO-kurset i arbeiderhistorie på Røros. Vi bruker historien til dette lokalsamfunnet som et eksempel på viktig arbeiderhistorie. Vi lærer om hvordan det har vært å være arbeider i Norge, og sammenlikner situasjonen da og nå. Sammen utforsker vi hvilken nytte fagbevegelsen kan ha av kunnskap om arbeiderbevegelsens historie.

Medlemmer og tillitsvalgte som har interesse for arbeiderhistorie

ngen

Innhold:

Kurset har fokus på:

·       Eksempler på arbeidsforhold og arbeidskamp i norsk historie.

·       Store linjer i norsk fagbevegelses historie

Hvordan lokalt forankret kunnskap om arbeiderbevegelsens historie kan være til nytte for fagbevegelsen i dag.

Læringsmål:

Kurset skal gi deltakerne eksempler på hvordan arbeidere og arbeiderklassen har hatt historisk betydning i Norge, med vekt på ett lokalsamfunn, og hvordan kjennskap til denne historien kan være til nytte for fagbevegelsen i dag.

 

Kursdeltakerne skal styrke sin kjennskap til alle områdene kurset har fokus på.

TMetode:

Deltakerne skal få mulighet til å utvikle seg mest mulig gjennom samspill av

·       Erfaringsutveksling

·       Gruppediskusjoner med refleksjon over egen rolle

·       Kulturinntrykk og presentasjoner om historie

Veiledet prosjektarbeid

Kursets struktur:

Kurset går over 20 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Trøndelag

Røros Hotell

An-Magrittveien 48

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.