AOF.no

MoTo – Diskriminering i arbeidslivet

Kurs ID: 501982

Oppstart

onsdag 31. mai 2023

Slutter

fredag 2. juni 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

onsdag 19. april 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Det finnes omfattende og strenge regler for å unngå diskriminering og trakassering i norsk arbeidsliv. Dette er også et område hvor det har skjedd store endringer i de siste årene. Er tillitsvalgte, verneombud og den enkelte ansatte i tilstrekkelig grad godt nok opplyste om disse reglene?

På dette kurset ser vi på hvilke diskrimineringsgrunnlag som finnes og om det finnes lovlig adgang til å forskjellsbehandle. I tillegg vil vi gå inn i rettspraksis og bli nærmere kjent med de organene som er opprettet for å kunne bistå deg i de tilfellene hvor du mener du er blitt utsatt for diskriminering.

Vi skal også bli nærmere kjent med arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt.

Medlemmer og tillitsvalgte med interesse for dette temaet

Ingen forkunnskaper kreves

  • Diskrimineringsgrunnlagene

  • Indirekte og direkte diskriminering

  • Historikk, definisjoner, virkeområde og forskrifter

  • Adgangen til forskjellsbehandling

  • Rettspraksis

  • Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

Lære hvordan vi kan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet

  • Diskrimineringsgrunnlagene

  • Indirekte og direkte diskriminering

  • Rettspraksis

  • Hvem henvender du deg til?

Kursets struktur

Kurset går over 18 timer fordelt over tre dager, med to netter på hotell. Oppstart er klokken 11.00, og avsluttes 13.00 på dag 3 med inkludert lunsj.

Ingen eksamen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.