AOF.no

MoTo – Diskriminering i arbeidslivet

Kurs-id: 504576

Oppstart

mandag 25. november 2024

Slutter

onsdag 27. november 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

mandag 14. oktober 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Akershus

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Diskriminering i arbeidslivet

Det finnes omfattende og strenge regler for å unngå diskriminering og trakassering i norsk arbeidsliv. Dette er også et område hvor det har skjedd store endringer i de siste årene. Er tillitsvalgte, verneombud og den enkelte ansatte i tilstrekkelig grad godt nok opplyste om disse reglene?

På dette kurset ser vi på hvilke diskrimineringsgrunnlag som finnes og omn det finnes lovlig adgang til å forskjellsbehandle. I tillegg vil vi gå inn i rettspraksis og bli nærmere kjent med de organene som er opprettet for å kunne bistå deg i de tilfellene hvor du mener du er blitt utsatt for diskriminering.

Vi skal også bli nærmere kjent med arbeidsgivers aktivietets- og redegjørelsesplikt.

Medlemmer og tillitsvalgte med interesse for dette temaet.

Ingen forkunnskaper kreves.

  • Diskrimineringsgrunnlagene

  • Indirekte og direkte diskriminering

  • Historikk, definisjoner, virkeområde og forskrifter

  • Adgangen til forskjellsbehandling

  • Rettspraksis

  • Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

Lære hvordan vi kan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet

  • Diskrimineringsgrunnlagene

  • Indirekte og direkte diskriminering

  • Rettspraksis

  • Hvem henvender du deg til?

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Akershus

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.