AOF.no

MoTo HMS Økonomi

Kurs-id: 504544

Oppstart

mandag 26. august 2024

Slutter

onsdag 28. august 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

fredag 28. juni 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Troms

Radisson Blu Hotel Tromsø

Sjøgata 7

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset handler om økonomisk sammenheng og konsekvensene av HMS tiltak. Hvordan beregne økonomiske effekter av HMS tiltak?

Kurset passer for alle som ønsker å kunne arbeide systematisk med lønnsomme arbeidsmiljø-/HMS tiltak eksempelvis som arbeidsgiver, leder, verneombud, tillitsvalgt, AMU representant, BHT personell, HMS rådgiver eller andre som ønsker å tilegne seg praktisk kunnskap om emne.
Kurset tar for seg tenkemåte, metoder og eksempler for å kunne regne på økonomiske effekter av HMS tiltak.

Arbeidsgivere, ledere, verneombud, tillitsvalgte, BHT, HMS rådgivere, studenter og andre som ønsker en innføring i hvordan man kan planlegge og dokumentere også den økonomiske effekten av HMS tiltak.

Ingen

- Forstå de økonomiske sammenhengene og konsekvensene av god og dårlig HMS. 

- Kunne foreta gode vurderinger og samtaler rundt kostnader og nytte av HMS-tiltak. 

- Kunne regne konkret på ulike typer tiltak 

- Vite hvordan man kan implementere god HMS-økonomisk praksis i egen virksomhet  

Deltakeren skal etter endt kurs ha fått en innføring i

HMS arbeidets betydning for verdiskapning og lønnsomhet

Faglig grunnlag og HMS økonomisk praksis

Økonomisystemet og helheten

Personaløkonomiske beregning

Verktøy for HMS økonomisk praksis

Kost/nytte – for og etter kalkyler

 

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset går over 20 timer fordelt over 3 dager med 2 netter.  

Start på dag 1 er kl. 1100 med avslutning på dag 3 med lunsj kl. 1300. 

Ingen

  • AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

  • Dersom søknaden innvilges (oftest en måned før oppstart), får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

  • Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Troms

Radisson Blu Hotel Tromsø

Sjøgata 7

Kontakt

Heidi Strand

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.