AOF.no

MoTo – IA Avtalen

Kurs-id: 504573

Oppstart

mandag 7. oktober 2024

Slutter

onsdag 9. oktober 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

fredag 30. august 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold

Scandic Park Sandefjord

Strandpromenaden 9

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: IA-avtalen

IA-avtalen, eller intensjonsavtalen for inkluderende arbeidsliv, er viktig av to grunner. Den får flere ut i arbeid, selv om de har noe ekstra å slite med, og den motvirker sykefraværet på arbeidsplassen.

Som tillitsvalgt er det viktig at du kjenner til avtalen og vet hvordan du best skal jobbe med inkludering i virksomheten din. Dette kurset vil gi deg nyttige verktøy både for å holde sykefraværet nede, og for å stå opp for dem som har behov for ekstra tilrettelegging.

Verneombud, sosial- og forhandlingstillitsvalgte samt medlemmer med interesse for området.

Ingen forkunnskaper er nødvendig, men det kan være fordelaktig å ha gjennomgått HMS for tillitsvalgte samt grunnopplæring arbeidsmiljø.

IA-avtalens innhold: Mål, forventninger til virksomhetene

  • Få innsikt i utfordringene på avtalens tre delområder: Sykefravær, inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og seniorer.

  • Arbeidsformer i IA-arbeidet: Fra fastsetting av mål til praktiske tiltak.

  • Oppfølging av enkeltpersoners sykefravær, rettigheter og plikter.

  • Forebyggende arbeid og arbeidsmiljøtiltak.

  • Avtaler og lovverk på området.

Dette vil du lære:

  • IA-avtalen og lovverket.

  • Forventninger til samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

  • Utviklingen i sykefraværet på nasjonalt nivå.

  • Sykemeldinger og oppfølging av sykemeldte.

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppeoppgaver, faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom deltakere.

Kurset avholdes fra lunsj til lunsj.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Vestfold

Scandic Park Sandefjord

Strandpromenaden 9

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.