AOF.no

Fagskole: Helse, miljø og sikkerhet

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører til endringer på arbeidsplassene. Arbeidsmiljø dreier seg derfor om mye mer enn bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet er like sentrale tema i dagens arbeidsliv som ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Ønsker du å være en ressurs for et trygt og sikkert arbeidsmiljø, og har eller ønsker en viktig rolle i din virksomhet er fagskoleutdanning i HMS noe for deg!

HMS_Fagskole

Fagskole – hva er det?

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som enten har fagbrev eller minst fem år med relevant yrkeserfaring. Undervisningen knyttes direkte opp mot din arbeidshverdag, og du vil raskt kunne ta i bruk det du har lært.
Alle utdanningene er lagt opp slik at du kan ta dem uten å gå ned i stillingsprosent. Les mer om fagskole.

Hva kan jeg studere?

Helse, miljø og sikkerhet er en utdanning som retter seg mot et bredt spekter av bransjer, som bygg- og anleggsbransjen, offshore, sykehus, restauranter, tillitsvalgtapparatet, for å nevne noen.
Utdanningen vektlegger dags- og samfunnsaktuelle temaer som organisering av arbeidslivet, faktorene som påvirker ansattes arbeidshverdag, endringskompetanse, samt et innblikk i den mørkere delen av arbeidslivet.
Godt HMS-arbeid er med på å gjøre virksomhetene våre trygge, effektive og konkurransedyktige, og i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er vektlegging av HMS viktigere enn noensinne.