AOF.no

FAGSKOLE

Fagskolen – hvilken plass har den i år 2024?

studerende dame i klasserom

Jeg har brukt MYE tid på å framsnakke fagskolen de siste årene!

Camilla Bertelsen er fag- og utviklingsansvarlig i Fagskolen AOF. Hun er opptatt av å få oss til å forstå hvilken fabelaktig mulighet fagskole er.

– Det finnes mange fagskoler i Norge. Vi har fire statlige, i tillegg har vi fylkeskommunale fagskoler, mange private fagskoler, deriblant flere ideelle, som Fagskolen AOF er. Fagskolen er litt midt mellom videregående skole, høyskole og arbeidslivserfaring. På fagskole kan du lære på en mer praksisnær måte. Du kan søke opptak på bakgrunn av arbeidserfaring, og du kan få studiepoeng. En fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning, og det arbeides iherdig med å få fagskolene opp på samme nivå som høyskolene.

Hvem er det som jobber for å gi fagskolen en bedre plassering blant de høyere utdanningene?

– Kunnskapsdepartementet har nå hatt høringer for en ny stortingsmelding som forhåpentligvis kommer i slutten av året. Det blir veldig spennende å høre hva den inneholder – sier Camilla, som mener fagskolene absolutt hører til i høyskolesektoren.

Det vil selvsagt også innebære flere og høyere krav til fagskolene, men fagskolen skal vel fortsatt ha sine karakteristiske fordeler? For eksempel dette med å kunne snu seg raskt i forhold til samfunnsbehovet?

– Ja, der er fagskolene helt ekstraordinære. Vi kan lage ferdige utdanningsløp veldig raskt, og dermed svare ut behov for kompetanse innen mange ulike bransjer – når behovet er der. For eksempel ble vi i fjor forespurt av Oslo universitetssykehus og Fagforbundet om å utarbeide et fagskoleløp innen ernæring og matservering for eldre og syke som er på institusjon. Det er så viktig at de som lager og serverer maten har nok kunnskap om dette. For å sikre at næringsinnhold er riktig, og at selve serveringen er på en sånn måte at den pleietrengende både får lyst på mat, og får i seg riktig næring. Vi kastet oss rundt når vi fikk denne forespørselen, og nå til høsten starter vi opp flere klasser i dette faget. Det har blitt veldig populært, og dette er vi skikkelig stolte av! – sier Camilla.

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehovet til NHOs medlemsbedrifter, og gir en pekepinn på kompetansebehovet for landet generelt. Svært mange bedrifter opplyser at de ikke får tak i personale med ønsket kompetanse, og da særlig spesialisert kunnskap. Verden er i endring, og vi må kunne mer, om andre ting, enn det vi lærte da vi primært tok en utdanning.

– Fagskolen er helt på blink i forhold til nettopp dette. På fagskolen får du mer spisset og spesialisert kompetanse, som kan gjennomføres mens du fortsatt står i 100 % jobb. I mange tilfeller kan du ta denne utdanningen gratis, da den er støttet av Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene. Vi trenger – Norge trenger – bedrifter som kjenner til mulighetene en fagskole gir.

Men hva kan studeres på fagskole?

– Du kan ta fagskole i nesten alt mulig. Det finnes fagskoler innen kunst, sminke, negler, hest – ja du kan til og med ta fagskoleutdanning som stuntmann! De største områdene er innen helse og oppvekst, ledelse er på vei opp, og bærekraft er et viktig område framover. I tillegg er fagskoleutdanning innen HMS en populær retning å gå. Et godt arbeidsmiljø er utrolig viktig for absolutt alle arbeidsplasser, så her har vi flere studenter med bachelor innen andre fagfelt.

Og hvem går fagskole?

– Den gjennomsnittlige studenten hos oss i Fagskolen AOF er midt i tredveåra, har full jobb, familie og et travelt liv – men ønsker en fagskoleutdanning for å bli kompetente innen områder de jobber med allerede. Fordi denne type utdanning er veldig praksisnær, med lærere som ofte selv er i samme type jobb, så blir det du lærer hos oss veldig lett å ta i bruk med det samme. Vi sier du kan bruke det du lærer dagen etter.

Må man være i jobb for å ta fagskole?

– Nei, det må man ikke, men de aller fleste er det. De tar ekstra utdanning gjerne fordi de ønsker å bidra mer, de ønsker å sikre sitt kompetansenivå, og har stor interesse for det de jobber med. Men vi har også studenter som velger en fagskoleutdanning innen et annet område enn det de selv jobber. For eksempel har vi flere lærere som har tatt PAS – Positiv Atferdsstøtte for personer med psykisk utviklingshemming, autismespekter og andre funksjonsnedsettelser.

Hva vil du si til dem som lurer på om en fagskoleutdanning kan være et alternativ for dem?

– Ta kontakt med oss, så skal vi fortelle deg alt du trenger å vite om fagskolen. Det er en fantastisk fin måte å ta utdanning på, og det er like rørende å overvære vitnemålsseremonien hvert år. Da kjenner vi at vi har en jobb som betyr noe! Det er jo også det som er selve verdigrunnlaget i AOF – vi vil være en kompetansepartner i og for arbeidslivet. Både for de som er der, de som ønsker seg inn i det, og de som ikke vil falle ut av det, – sier Camilla. Hun er selv er utdannet innen oppvekstsektoren, har lang fartstid innen barnehagesektoren, og er nå fagansvarlig teamleder i Fagskolen AOF.

Studere på Fagskolen?

Fagskolen AOF har digitale informasjonsmøter om høstens studier du kan delta på. Meld deg på informasjonsmøte eller les mer om høstens studier her.

Ta gjerne kontakt med oss som jobber i Fagskolen!

Her finner du oss