AOF.no

Fagskole: Ledelse

De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et turbulent og skiftende marked. Fagskoleutdanning i ledelse gir ansatte og ledere nyttige ledelsesverktøy som kreves for å mestre ulike krav til omstilling og lederoppgaver.

arbeidsliv_webinar_ali_norsk-min

Hva er fagskole?

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som enten har fagbrev eller minst fem år med relevant yrkeserfaring. Utdanningen knyttes direkte opp mot din arbeidshverdag, og du vil raskt kunne ta i bruk det du har lært.
Utdanningene er lagt opp slik at du skal kunne ta dem uten å gå ned i stillingsprosent. Les mer om fagskole.

Hva kan jeg studere?

Fagene våre innen ledelse har ulike fokusområder, og utdanningene kan variere fra år til år.

Kontor, salgs- og serviceledelse

Lær mer om ledelse og personal, økonomi og digitale hjelpemidler, relevant lovverk og salg og markedsføring. Studiet er for deg som jobber i privat eller offentlig sektor.

Coaching og relasjonsledelse

Raske endringer i samfunnet stiller store krav til deg som leder. Ansatte takler omstilling ulikt, og det er viktig å møte hver og en i den situasjonen de befinner seg i. Utdanningen utvikler dine styrker både faglig og menneskelig, og gir deg bedre handlingskompetanse som leder.

Utøvende lederskap i praksis

Et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Studiet er lagt opp med pedagogiske tilnærminger som øvelser, diskusjoner, oppgaveseminar og gruppearbeid.