AOF.no

AKTUELT

Kurslederopplæring i psykisk helse

christina-wocintechchat-com-VpcgTEKerEQ-unsplash

Har du utdanning og erfaring innen psykisk helse og ønsker å bli kursleder? Samfunnet trenger effektive, evaluerte lavterskeltilbud som KiD, KiB og DU.

Bli kursleder for KiD (Kurs i Depresjonsmestring)

Kognitivt baserte intervensjoner mot depresjon er effektive, gitt individuelt eller i grupper. KiD-kurs er et effektivt og ressursvennlig tiltak som er anbefalt av Folkehelseinstituttet. Mer om dette kan du lese i rapporten «Bedre føre var» (FHI 2011).

KiD-kurs drives av sertifiserte kursholdere, med minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning.

Kurslederopplæring for KiD sertifiserer deg som godkjent kursleder.

Bli kursleder for KiB (Kurs i Belastningsmestring)

KiB er rettet mot personer som opplever stor belastning, og som har behov for å utvikle egen mestringsevne. Eksempler på dette kan være personer som lever med langvarig belastning knyttet til egen helse, omsorgsoppgaver og arbeidsliv.

Kurslederopplæringen er basert på stressteori og kognitiv teori. Tema er blant annet sammenhengen mellom belastning, stress og mestringstiltak.

KiB-kurs drives i dag blant annet ved Frisklivssentraler, arbeidsmarkedsbedrifter, i regi av NAV, bedriftshelsetjenester, mestringssentra, kommunale helsetjenester, Bufetat, og studentsamskipnader.

Bli kursleder for DU (Mestringskurs for Ungdom)

Mestringskurs for ungdom er et behandlingstiltak for å forebygge og behandle utvikling av depresjon hos unge, spesielt for aldersgruppen 14-20 år.

Kurslederopplæringen setter deg i stand til å drive DU-kurs. Kursene er aktuelle for skole-, helse- og omsorgstjenesten, samt NAV og andre spesialhelsetjenester hvor det er behov for økt kompetanse innenfor psykisk helse.

KiD og KiB er utviklet av psykolog Trygve Børve, i samarbeid med sykepleier og forsker Anne Nævra, PhD Rolf Gjestad og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU og holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.