AOF.no

TILBUD

Kurslederopplæring i psykisk helse

christina-wocintechchat-com-VpcgTEKerEQ-unsplash

Ønsker du å lede kurs innenfor psykisk helse? Vi tilbyr opplæring til deg som vil bli kursleder.

Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskeltilbud innen psykisk helse. Forekomsten av depresjonstilstander er høy, og tilgangen på ønsket og effektiv behandling er begrenset.

Våre kurs (KiD – kurslederopplæring i depresjonsmestring) sertifiserer deg som kursleder, slik at du kan holde kurs i egen kommune, virksomhet eller foretak.

Har du fullført kurslederopplæring i KiD? Da kan du ta neste steg, og bli kursleder i KiB (kurslederopplæring i mestring i belastning). Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, og ser blant annet på sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Målet for kurset er å bli i stand til å rettlede arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

I tillegg tilbyr vi kurslederopplæring for kurs særlig rettet mot yngre mennesker. DU – Mestringskurs for ungdom, er spesielt utviklet for aldersgruppen 14-20 år, og er et behandlingstiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge.

Som kursleder vil du kunne jobbe mot ansatte i eksempelvis skoler, helse- og omsorgstjenester og Nav hvor det er behov for økt kompetanse innenfor psykisk helse. Les mer om kurstilbudene nedenfor.