AOF.no

Regionalt oppdateringsseminar – KiD og KiB

Oppdateringsseminaret er en viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

11.12.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 100,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Nesgata 1

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og/eller KiB gjennom Studieforbundet AOF, uansett om du har holdt kurs eller ikke.

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og/eller KiB gjennom Studieforbundet AOF, uansett om du har holdt kurs eller ikke.

Del 1: Velkomst og plan for dagen

Hovedtema: Håndtering av emosjonell belastning

I KiD og KiB er håndtering av emosjonell belastning knyttet til livssituasjon og arbeid viktige faktorer. Også knyttet til egen funksjon som fagperson er forståelse for og håndtering av emosjonell belastning sentralt for egen ivaretakelse.

Hvordan adressere dette tydeligere på kursene og i egen arbeidshverdag?

Del 2: Erfaringsdel - Arbeidsgrupper: Erfaringer, utfordringer og spørsmål knyttet til kursene

Del 3: Tema og spørsmålene fra gruppene tas opp i plenum med vekt på praktiske løsninger/gruppemetodikk

Se faginnhold

Sted:

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Fysisk klasseromskurs

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?