AOF.no

Regionalt oppdateringsseminar – KiD og KiB

Kurs-id: 505605

Oppstart

onsdag 11. desember 2024

Slutter

onsdag 11. desember 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–15.00

Påmeldingsfrist

fredag 1. november 2024

Pris

2 100,–

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Akershus

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Nesgata 1

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Oppdateringsseminaret er en viktig møteplass for utveksling av erfaringer, oppdatering, inspirasjon og ny kunnskap.

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og/eller KiB gjennom Studieforbundet AOF, uansett om du har holdt kurs eller ikke.

Alle som har deltatt på kurslederopplæring i KiD og/eller KiB gjennom Studieforbundet AOF, uansett om du har holdt kurs eller ikke.

Del 1: Velkomst og plan for dagen

Hovedtema: Håndtering av emosjonell belastning

I KiD og KiB er håndtering av emosjonell belastning knyttet til livssituasjon og arbeid viktige faktorer. Også knyttet til egen funksjon som fagperson er forståelse for og håndtering av emosjonell belastning sentralt for egen ivaretakelse.

Hvordan adressere dette tydeligere på kursene og i egen arbeidshverdag?

Del 2: Erfaringsdel - Arbeidsgrupper: Erfaringer, utfordringer og spørsmål knyttet til kursene

Del 3: Tema og spørsmålene fra gruppene tas opp i plenum med vekt på praktiske løsninger/gruppemetodikk

Se faginnhold

Sted:

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Fysisk klasseromskurs

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Akershus

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Nesgata 1

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.