AOF.no

KiB kurslederopplæring

Nyhet!
5 dagers KiB-kurs, uten krav om gjennomført KiD i forkant!

Kurs i Belastningsmestring (KiB) er basert på kunnskap om belastning, belastningsreaksjoner (stress) og mestring. Kurset bygger på kognitiv teori og metodikk. Opplæringen er intens og preget av både kunnskap og ferdighetsutvikling.   

KiB benyttes over hele landet og er et tiltak for grupper som av ulike grunner har behov for å utvikle egen evne belastningsmestring. Kursene drives i dag blant annet ved: Frisklivssentraler, arbeidsmarkedsbedrifter, i regi av NAV, bedriftshelsetjenester, mestringssentra, kommunale helsetjenester, Bufetat, og studentsamskipnader.   

Foreleser – Trygve A. Børve

Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

23.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

9 275,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Akershus

Quality Airport Hotel Gardermoen

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuelle profesjoner evt. med spesialisering kan være bl.a.:

psykolog
lege
sykepleier
vernepleier
ergoterapeut
sosionom
fysioterapeut
pedagog 

Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning kreves for å bli godkjent som kursleder.

Sertifisering: Dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er 3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som co-leder. Det innebærer at man kan gjennomføre og drive kurs sammen med en godkjent kursleder.

Opplæringen foregår over 5 intensive og sammenhengende dager, basert på forelesninger, gruppeøvelser og trening som kursleder/rollespill.

I tillegg til opplæringen på dagtid (36 timer), må kursdeltakerne forberede seg til neste dags øvelser. Deltakerne må derfor sette av tid (3 – 5 timer hver kveld) i kursuken til å forberede seg til neste dag. Erfaring fra tilsvarende kurs tilsier at det er en klar fordel å overnatte på kursstedet, dersom det er mulig.

Kurset er basert på moderne stressteori og vektlegger biologiske, psykologiske og sosiale prosesser ved belastning, mobilisering og håndtering.  Kognitiv teori og metodikk danner grunnlaget for prosess og tiltak.  

Tema for undervisningen er:

 • Målgruppe, pedagogisk metode og form
  Kartlegging av belastning

 • Beskyttende faktorer  

 • Biologiske reaksjoner

 • Sammenhengen mellom belastning, mestring og stress
  Ulike strategier for håndtering av belastning
  Kognitiv teori og den kognitive modellen

 • Verdier og belastning

 • Aktivitet og søvn

 • Endring og vanestyrke

 • Kognitiv metodikk som verktøy til utvikling av egen mestring
  Gjennomgang av kursbokens samlinger
  Å arrangere KiB-kurs

Etter kurslederopplæringen:

Etter godkjent kurslederopplæring vil deltakerens kontaktinformasjon bli oversendt til Rådet for psykisk helse. Dette fordi kun godkjente kursledere kan bestille kursmateriell til egne kurs. Videre vil godkjente kursledere fremkomme på liste hos Rådet for psykisk helse.

Det er en ubetinget fordel om kursdeltakerne holder eget kurs kort tid etter gjennomført KiB-opplæring. Erfaring tilsier at dette bør skje innen ett år, for at kursleder skal ha best mulig nytte av opplæringen.

Det tilbys veiledning fra kurslærer/foreleser for å komme i gang med egne kurs.

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, studenter, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

Kurset gjennomføres som fysisk klasseromskurs.

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien 7, Jessheim

Tid: 23.-27. september 2024

Oppstart første dag kl 09:00 og avslutning kl 16:00. Øvrige dager oppstart klokken 08:30 og avslutning kl 16:00.

Siste dag avslutning kl 15:00.

Før opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB-R, 2022). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring i KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt.
Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, deretter 2 samlinger med 3-6 ukers intervall. Det kan være 6-14 deltakere på hvert kurs.


Det kreves tilstedeværelse alle fem dager for å bli godkjent kursleder.

Kursavgift kr 9275,- inkluderer kursmateriell og undervisning. I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kursstedet. Valg gjøres ved påmelding.

Dagpakke, lunsj og pausebevertning 5 dager kr 4375,-

Helpensjon man-fredag, inkl frokost, lunsj og pausebevertning og middag kr 11935,-

Helpensjon man-fredag + overnatting fra søndag kveld, inkl frokost, lunsj og pausebevertning og middag man-torsdag kr 13430,-

Dagpakke eller hotell velges i påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist 05.08.2024. (Bindende påmelding fra 5. august 2024)

Kursprisen er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, ev. justering kan forekomme.

Interessert i noen av disse?