AOF.no

DU kurslederopplæring – Mestringskurs for ungdom

Kurs-id: 504505

Oppstart

mandag 4. november 2024

Slutter

fredag 8. november 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–15.00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. oktober 2024

Pris

9 275,–

Timeantall

Totalt: 36

Timer med foreleser: 36

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Akershus

Quality Airport Hotel Gardermoen

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon


DU – Mestringskurs for ungdom – et strukturert kognitivt basert tiltak,
utviklet spesielt for aldersgruppen 14–20 år

DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge med sub-kliniske depresjonsskårer. Internasjonalt er det gjort omfattende forskning på kognitivt baserte kurs som metode for å behandle og forebygge depresjon av mild og moderat grad, med gode resultat. Det er gjennomført en norsk studie om DU har samme effekt, og den norske studien bekrefter dette.

Opplæringsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet.Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning. Før endelig opptak på kurset, skal påmeldte godkjennes av faglig ansvarlig/kurslærer.

Aktuell profesjon/yrkesbakgrunn kan være bl.a.:

 • psykolog

 • lege

 • sykepleier

 • vernepleier

 • ergoterapeut

 • sosionom

 • fysioterapeut

 • miljøterapeut

 • veileder innen ulike tiltak rettet mot ungdom

 • andre som arbeider med ungdom som vil kunne ha nytte av et slikt strukturert, kognitivt basert tiltak

Dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kvalifikasjonskravene som er minimum treårig relevant høgskoleutdanning, kan man etter vurdering av ansvarlig foreleser, likevel delta på kurslederopplæring og bli sertifisert som co-veileder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurs alene, men sammen med en godkjent kursleder.


Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse 


Kurslederopplæringen går over fem svært intense og sammenhengende dager; til sammen 36 timer, pluss forberedelser, anslagsvis 10 - 15 timer.

Kursmateriellet består av en kursbok, samt et hefte for foresatte og skole/arbeidsgiver, i tillegg til at det er utviklet en manual for kursleder. Kursboka blir sendt ut på forhånd til deltakerne på kurslederopplæringen, og må gjennomgås før kursstart.

I opplæringen gjennomgås DU-kursets teoretiske og pedagogiske grunnlag, og det arbeides med hvordan dette kan omsettes i praksis. Opplæringen baserer seg på forelesninger, gruppeøvelser og trening på kurslederrollen/rollespill. I praksis innebærer dette at deltakerne bruker ettermiddag/kveld i kursuken til å forberede neste dags øvelser.

Tema for undervisningen er:

 • Psykisk helse og ungdom

 • Effektive induserte tiltak for depresjon hos unge

 • Kognitiv teori og metode på kurset

 • Affektregulering, MCT, positiv psykologi og activety scheduling

 • Pedagogisk metodikk, kurslederrollen

 • Gjennomgang av kursets innhold med vekt på praktisk anvendelse og utforming

 • Trening på å bruke kurset, øvelser og rollespill i små grupper

 • Arrangering av DU kurs

Deltakere med godkjent kurslederkurs kan holde egne DU-kurs. Det gis tilbud om veiledning i etterkant av kurset.

Godkjenninger

Norsk psykologforening har godkjent kurset som 36 timers vedlikeholdsaktivitet

Den norske legeforening har gitt kurset følgende godkjenninger:

 • Allmennmedisin; 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

 • Barne- og ungdomspsykiatri; 15 timer for spesialistenes etterutdanning

 • Arbeidsmedisin; 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurslederopplæringen med 30 timer som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

Bli sertifisert som kursleder og kan holde kurs i egen virksomhet


Kurset gjennomføres som fysisk klasseromskurs.

Sted: Gardermoen, Quality airport hotel Gardermoen, Lokeveien 7, Jessheim

Tid: 04. - 08. november 2024

Oppstart første dag kl 09:00 og avslutning kl 16:00. Øvrige dager oppstart klokken 08:30 og avslutning kl 16:00.

Siste dag avslutning kl 15:00.


For å bli godkjent kursleder kreves det tilstedeværelse alle fem dager.

Kursavgift kr 9275,- inkluderer kursmateriell og undervisning. I tillegg kommer obligatoriske kostnader til kursstedet. Valg gjøres ved påmelding.

Dagpakke, lunsj og pausebevertning 5 dager kr 4375,-

Helpensjon man-fredag, inkl frokost, lunsj og pausebevertning og middag kr 11935,-

Helpensjon man-fredag + overnatting fra søndag kveld, inkl frokost, lunsj og pausebevertning og middag man-torsdag kr 13430,-

Dagpakke eller hotell velges i påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist 01.10.2024. (Bindende påmelding fra 01. oktober 2024)

Kursprisen er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, ev. justering kan forekomme.

Akershus

Quality Airport Hotel Gardermoen

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.