AOF.no

KiB kurslederopplæring

Kurs-id: 504671

Oppstart

onsdag 4. desember 2024

Slutter

fredag 6. desember 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–16.00

Påmeldingsfrist

onsdag 30. oktober 2024

Pris

5 240,–

Timeantall

Totalt: 21

Timer med foreleser: 21

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Troms

Scandic Grand Hotell Tromsø

Kontakt

Rune Mathiassen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Foreleser – Trygve A. Børve
Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Kurset retter seg mot alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Sertifisering: dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er 3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Det er et krav at man har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

  • målgruppe, pedagogisk metode og form

  • en modell for sammenhengen mellom belastning, mestring og stress

  • identifisering av belastning og ulike kilder til opplevd belastning

  • reaksjoner på belastning og stress

  • ulike strategier for håndtering av belastning

  • kognitiv teori og den kognitive modellen

  • kognitiv metodikk som verktøy til utvikling av egen mestring

  • gjennomgang av kursbokens 10 samlinger

  • å arrangere KiB kurs

  • øvelse i bruk av metoden

I forkant av opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring i KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, deretter 2 samlinger med 3–8 ukers intervall. Det kan være 6-–4 deltakere på hvert kurs.

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, vurdere og videreutvikle håndtering av egen belastning.

Kursstart dag 1:
kl. 09.00

Avslutning dag 1:
kl. 16.00.

Kursstart øvrige dager:
kl. 08.30

Avslutning torsdag:
kl. 16.00

Avslutning fredag:
kl. 15.00

For å bli sertifisert stilles det krav til deltakelse alle tre dager.

Kursavgift inkl. undervisning og materiell kr 5 240.
Obligatorisk tilleggsvalg for hotellkostnader; dagpakke eller overnatting. Valg gjøres ved påmelding.

Dagpakke
Lunsj og pausebevertning: kr 1 950

Overnatting – velg mellom to alternativer

Enkeltrom onsdag–fredag, frokost, lunsj og pausebevertning kr 6 150
Enkeltrom onsdag–fredag, frokost, lunsj og pausebevertning + overnatting fra tirsdag kveld kr 8 350

Avmeldingsfrist: 30.10.2024 (bindende påmelding etter 30.10.2024)

Kursprisen er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, eventuell justering kan forekomme.

Troms

Scandic Grand Hotell Tromsø

Kontakt

Rune Mathiassen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.