AOF.no

KiB kurslederopplæring

Kurs-id: 504602

Oppstart

onsdag 28. august 2024

Slutter

fredag 30. august 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–15.00

Påmeldingsfrist

fredag 26. juli 2024

Pris

5 240,–

Timeantall

Totalt: 21

Timer med foreleser: 21

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold

Scandic Park Sandefjord

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Foreleser - Trygve A. Børve
Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Sertifisering: dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er

3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Det er et krav at man har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

  • Målgruppe, pedagogisk metode og form

  • En modell for sammenhengen mellom belastning, mestring og stress

  • Identifisering av belastning og ulike kilder til opplevd belastning

  • Reaksjoner på belastning og stress

  • Ulike strategier for håndtering av belastning

  • Kognitiv teori og den kognitive modellen

  • Kognitiv metodikk som verktøy til utvikling av egen mestring

  • Gjennomgang av kursbokens 10 samlinger

  • Å arrangere KiB kurs

  • Øvelse i bruk av metoden

I forkant av denne opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring i KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, deretter 2 samlinger med 3-8 ukers intervall. Det kan være 6-14 deltakere på hvert kurs.

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, vurdere og videreutvikle håndtering av egen belastning.

Fysisk klasseromskurs som gjennomføres på Scandic Park Hotel Sandefjord.

Kursstart første dag 09:00 - avslutning kl 16:00. Øvrige dager kursstart kl 08:30 og avslutning 16:00, foruten siste dag avslutning kl 15:00.

Deltakelse alle tre dager for å bli sertifisert.

Kursavgift inkl undervisning og materiell - kr 5240,-

Obligatorisk tilleggsvalg for hotellkostnader; dagpakke eller hotellrom. Valg gjøres ved påmelding

Dagpakke alle tre dager (lunsj og pausebevertning) kr 2280,-

Hotellrom (enkeltrom onsdag - fredag, frokost, lunsj, pausebevertning) kr 3920,-

Hotellrom (som over, med tilknytningsdøgn fra tirsdag) kr 5500,-

Avmeldingsfrist er 02.08.2024

(Bindende påmelding etter 2. august 2024)

Kursprisen er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, ev. justering kan forekomme.

Vestfold

Scandic Park Sandefjord

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.