AOF.no

KiB kurslederopplæring

Kurset er basert på stressteori og kognitiv teori, samt metodene fra Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Foreleser - Trygve A. Børve
Psykolog og erfaren kliniker, foreleser, veileder og kurslærer for KiD, KiB og DU.

Trygve Børve har blant annet utviklet Kurs i mestring av Depresjon (KiD) og Kurs i mestring av Belastning (KiB) sammen med sykepleier/forsker Anne Nævra og professor Odd Steffen Dalgaard. Børve har også utviklet DU (Mestringskurs for ungdom) og Tankekraft, og han holder kurs i utviklingstraumatologi for fagfolk innen helse, skole og barnevern.

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Oppstart

28.08.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

5 240,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Vestfold

Scandic Park Sandefjord

shutterstock_552648484-977431-edited-Oct-20-2021-12-25-22-26-PM

Alle som har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Sertifisering: dersom man ikke tilfredsstiller de formelle kravene til kurslederopplæringene som er

3-årig høyskoleutdanning, kan man bli sertifisert som CO-leder. Det innebærer at man ikke kan gjennomføre kurslederopplæringer alene, men sammen med en godkjent kursleder.

Det er et krav at man har fullført opplæring som kursleder i KiD (Kurs i mestring av depresjon).

Kurset er basert på kognitiv teori og metodene fra KiD.

Tema for undervisningen er:

  • Målgruppe, pedagogisk metode og form

  • En modell for sammenhengen mellom belastning, mestring og stress

  • Identifisering av belastning og ulike kilder til opplevd belastning

  • Reaksjoner på belastning og stress

  • Ulike strategier for håndtering av belastning

  • Kognitiv teori og den kognitive modellen

  • Kognitiv metodikk som verktøy til utvikling av egen mestring

  • Gjennomgang av kursbokens 10 samlinger

  • Å arrangere KiB kurs

  • Øvelse i bruk av metoden

I forkant av denne opplæringen får deltakerne tilsendt kursboken (KIB, kurs i belastningsmestring; en kognitiv metode). Denne må leses på forhånd for at du skal få fullt utbytte av opplæringen.

Etter gjennomført kurslederopplæring i KiB, kan deltakerne, ev. i samarbeid med en co-leder, gjennomføre egne kurs i mestring av belastning, KiB, lokalt. Et KiB-kurs gjennomføres med 2,5 timers undervisning en gang i uken over 8 uker, deretter 2 samlinger med 3-8 ukers intervall. Det kan være 6-14 deltakere på hvert kurs.

Lære opp kursledere for Kurs i mestring av belastning – KiB.

Målgruppen for KiB er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som opplever stor belastning, personer med kroniske somatiske lidelser, stor belastning i familien, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle egen mestringsevne.

KiB har dermed en annen målgruppe enn KiD. Oppmerksomheten er rettet mot å identifisere belastning, vurdere og videreutvikle håndtering av egen belastning.

Fysisk klasseromskurs som gjennomføres på Scandic Park Hotel Sandefjord.

Kursstart første dag 09:00 - avslutning kl 16:00. Øvrige dager kursstart kl 08:30 og avslutning 16:00, foruten siste dag avslutning kl 15:00.

Deltakelse alle tre dager for å bli sertifisert.

Kursavgift inkl undervisning og materiell - kr 5240,-

Obligatorisk tilleggsvalg for hotellkostnader; dagpakke eller hotellrom. Valg gjøres ved påmelding

Dagpakke alle tre dager (lunsj og pausebevertning) kr 2280,-

Hotellrom (enkeltrom onsdag - fredag, frokost, lunsj, pausebevertning) kr 3920,-

Hotellrom (som over, med tilknytningsdøgn fra tirsdag) kr 5500,-

Avmeldingsfrist er 02.08.2024

(Bindende påmelding etter 2. august 2024)

Kursprisen er med forbehold om økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet, ev. justering kan forekomme.

Interessert i noen av disse?