AOF.no

MoTo – Tillitsvalgte som konfliktløser

Kurs-id: 504582

Oppstart

onsdag 28. august 2024

Slutter

fredag 30. august 2024

Tidsrom

Kl. 11.00–13.00

Påmeldingsfrist

mandag 1. juli 2024

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

AOF MoTo: Tillitsvalgte som konfliktløser

Konflikter er en naturlig del av livet, og vi vil alle oppleve å møte konflikter i vår arbeidshverdag. Noen konflikter løses enkelt, mens andre kan vokse seg store og bli vanskelige å stå i, og å håndtere. 

 Tillitsvalgtes har mange oppgaver i vervet sitt, og konflikter er sjeldent fraværende i en tillitsvalgtes hverdag. Men hva er egentlig tillitsvalgtes rolle i dette arbeidet, og hvor går grensene? 

Tillitsvalgte, hovedverneombud, verneombud, medlemmer av AMU og andre med arbeidsoppgaver og interesse for området.

Ingen

Kurset beskjeftiger seg med de mellommenneskelige konfliktene, som godt kan innebefatte ditt forhold til arbeidsgiveren din, men kan like godt handle om ditt forhold til et medlem eller til styret ditt eller til de andre deltakerne her på kurset. Det dreier seg om deg og hvordan du opptrer i konflikter i det daglige. Det kan ha like mye relevans for deg i dine private forhold hjemme eller blant venner som i arbeidslivet.

 Viktige temaer er:

 • Kommunikasjon.

 • Hva er konflikter og konflikthåndtering og hvordan løser vi konflikter.

 • Hva er et godt team og hvordan bygger vi det.

 • Hva er lederens og teammedlemmenes roller i teamet.

 • Reaksjoner og forsvarsmekanismer i endringsprosesser.

 • Kommunikasjon i endringsprosesser.

 • Mine egne mønstre og valgmuligheter i konfliktsituasjoner.

 • Konfliktens opptrapping.

Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å analysere, beskrive og forstå konflikter på individnivå, spesifikt rettet mot organisatoriske forhold i arbeidslivet.

 Etter endt kurs skal deltakerne:

 •  Ha tilegnet seg kunnskap om hvilke forhold som kan styrke samspill og bevisst samhandling og hvordan en bygger gode team

 •  Ha tilegnet seg kunnskaper og innsikt i hvorfor konflikter oppstår, hvordan en løser disse

 •  Ha undersøkt og vurdert sine egne reaksjoner på konflikter

 •  Ha tilegnet seg forståelse og innsikt i hvordan møte mennesker i vanskelige 

 • Deltakerne skal drøfte og vurdere temaer som omhandler hvordan styrke samarbeidet og relasjoner på egen arbeidsplass, i klubb og fagforening. De skal få innføring i og videreutvikle kjennskap til forhold som berører og påvirker samarbeid og relasjoner mellom enkeltindivid og grupper og hva som kan føre til konflikter og hvordan håndtere dette.

 • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner. Kurset baserer seg på at deltakerne har med seg egne erfaringer inn i kurset.

 • Innledninger.

 • Grupper.

Ingen

AOF vil videresende søknaden til forbundet ditt.

Dersom søknaden innvilges, får du bekreftelse på at du har plass på kurset. Forbundet dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.*

Når du har fått bekreftet plass, søk fri hos arbeidsgiveren din.

*Er du medlem av Fagforbundet må du søke din lokale fagforening om å få utgiftene dekket, for så å sende bekreftelse til AOF.

Agder

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Kontakt

Trine Jørgensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.