AOF.no

TILBUD

Jobber du med helse og omsorg? Ta gratis deltidsutdanning!

I’m here to make things better

Helsesektoren er i endring, og har stort behov for ny og økt kompetanse. Våre fagskoleutdanninger gir deg god faglig tyngde og kunnskap du kan ta i bruk allerede i løpet av studietiden.

Helsefagutdanningene fokuserer på det direkte arbeidet med brukere og pårørende, og helsefagarbeiderens etiske ansvar. Fagskoleutdanning hos AOF tar du på deltid, så du kan fortsette å jobbe og studere samtidig. Undervisningen foregår digitalt, fire timer pr uke, pluss fysiske samlinger inntil 3 ganger pr år. Her vil du møte dine medstudenter og undervisere og få god veiledning til selvstudiene og oppgaveskrivingen underveis. Praksisdelen kan du ta på egen arbeidsplass.

Fagskole hos oss er gratis for deg som student, du dekker kun undervisningsmaterialet, semesteravgift og administrasjonsgebyr.

For å søke fagskole innen helse og omsorg må du ha fullført videregående skole og ha fagbrev, eller ha realkompetanse – 5 års relevant arbeidserfaring eller utdanning innen faget som kan dokumenteres. Se det enkelte studiet for mer informasjon om opptakskrav.

Hos Fagskolen AOF Norge kan du søke helt frem til studiestart, forutsatt at det er ledige studieplasser.

Møt våre helsefagstudenter, som forteller hvordan en utdanning ved Fagskolen AOF Norge har hjulpet dem i deres arbeidshverdag:

Helsesektoren er i stadig endring. En utdanning hos oss, gir deg flere muligheter i fremtiden – søk fagskoleutdanning i dag!

Meld deg på «Åpen dag»
Det arrangeres åpen dag for alle som er interessert i høstens fagskoleutdanninger. Delta på arrangementet digitalt, og møt ansatte, undervisere og studenter. Det er gratis å delta. Meld deg på:

«Åpen dag» mandag 12. august kl 18.00