AOF.no

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A

Kurset skal føre til økt kunnskap om regelverket om varsling i arbeidslivet. Kurset er oppdatert i forhold til de siste endringene som ble innført fra 1.7.2021

Foreleser: Kurt Bjørnnes
Bjørnnes er advokat MNA og har egen praksis i Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet Fagakademiet AOF, bl.a. med undervisningsoppdrag for Høgskolen Innlandet. Kurt Bjørnnes har en utpreget praktisk og humoristisk undervisningsmåte, og våre deltakere gir alltid den beste tilbakemelding på kursene hans.

Good job

Oppstart

04.12.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 150,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Good job

Ledere, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av varslingsutvalg og andre interesserte.

Ingen krav til forkunnskaper

Det legges opp til en tematisk gjennomgang av varslingsreglene. Følgende temaer vil bli behandlet:

 • Innledning og historisk tilbakeblikk

 • Lovforarbeider

 • Ytringsfrihet etter Grunnloven § 100 og lojalitetsplikten i arbeidsforhold

 • Arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse om et godt ytringsklima

 • Hvem som omfattes av varslingsreglene

 • Hva er varsling, og hva er ikke varsling

 • Begreper «kritikkverdige forhold» og konkret gjennomgang av aml. § 2A (2)

 • Avgrensningen mot arbeidstakers ytringer om eget arbeidsforhold, aml. § 2A-1 (3)

 • Varselets innhold er avgjørende; ikke form

 • Hvem avgjør om ytringen er et varsel

 • Fremgangsmåten ved varsling (tidligere det såkalte forsvarlighetskravet), aml. § 2A-2

 • Arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt, aml. § 2A-3

 • Forbudet mot gjengjeldelse, aml. § 2A-4

 • Erstatning og oppreisning ved brudd på gjengjeldelsesforbudet, aml. § 2A-5

 • Virksomhetens varslingsrutiner, aml. § 2A-6

 • Arbeidsgivers håndtering av varselet; saksbehandlingsprinsipper og beskrivelse av de ulike stegene i behandlingsprosessen

 • Diskrimineringsnemda sin rolle i varslingssaker

Kursdeltakeren skal få økt kompetanse innenfor området juss og saksbehandling, samt lære nye verktøy og få kjennskap til og oppdatert informasjon om aktuelt lovverk.

Kurset gjennomføres som digitalt kurs på Teams over 4 timer med korte pauser underveis.

1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?