AOF.no

Arbeidsgivers styringsrett

Kurs ID: 502843

Oppstart

torsdag 21. september 2023

Slutter

torsdag 21. september 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

mandag 21. august 2023

Pris

2950,-

Timeantall

Totalt: 7

Timer med foreleser: 7

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Folkets Hus, Stavanger

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsgivers styringsrett 
Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som arbeidsgivers ensidige rett til å treffe ensidige beslutninger som arbeidstakeren må rette seg etter.  Styringsretten er imidlertid ikke fri.

Kurset inneholder en gjennomgang av styringsrettens opphav og idé. Deretter behandles styringsretten ved ansettelse, underveis i arbeidsforholdet og ved avslutning av ansettelsesforholdet.  

Foreleser 
Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans innen blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. 

Kurset er beregnet for ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet. Kurset retter seg mot offentlig ansatte, men særregler for ansatte i staten behandles ikke.

Ingen krav til forkunnskaper.

 1. Tilnærming til styringsretten som fenomen 

 2. Definisjon og "hjemmel" for styringsretten 

 3. Ensidige beslutninger vs. bedriftsdemokrati og medbestemmelse 

 4. Styringsretten angir arbeidsgivers handlingsrom som restkompetanse 

 5. Styringsretten ved inngåelse av arbeidsforhold 

  1. Kvalifikasjonsprinsippet 

  2. Intervjusituasjonen 

  3. Arbeidsavtalens sentrale betydning 

 6. Styringsretten ved behov for sentrale endringer underveis i arbeidsforholdet 

  1. Endringer av arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted 

  2. Endringer av arbeidstid 

 7. Styringsretten ved behandling av krevende personalsaker og utfordrende situasjoner

 8. Styringsretten ved avslutning av arbeidsforholdet - stillingsvernreglene 

 9. Etikk, forsvarlig saksbehandling og saklighet som forutsetning for utøvelse av styringsretten 

Det vil bli utarbeidet kursmateriell, men deltakeren må medbringe en utskrift av arbeidsmiljøloven.

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om hva styringsretten – som restkompetanse – innebærer. Kurset blir lagt opp svært praktisk, med rik mulighet til spørsmål og diskusjon underveis. 

Kurset gjennomføres på Folkets Hus i Stavanger. Kaffe/te og enkel lunsj er inkludert.

Det arrangeres ingen eksamen eller avsluttende prøve.

-

Rogaland

Folkets Hus, Stavanger

Kontakt

Tom Erik Moe

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.