AOF.no

Arbeidsgivers styringsrett

Kurs ID: 502564

Oppstart

onsdag 19. april 2023

Slutter

onsdag 19. april 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:30

Påmeldingsfrist

fredag 14. april 2023

Pris

2950,-

Timeantall

Totalt: 7

Timer med foreleser: 7

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOF Drammen

Buskerudveien 72

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Arbeidsgivers styringsrett 

Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som arbeidsgivers ensidige rett til å treffe ensidige beslutninger som arbeidstakeren må rette seg etter.  Styringsretten er imidlertid ikke fri.

Kurset inneholder en gjennomgang av styringsrettens opphav og idé. Deretter behandles styringsretten ved ansettelse, underveis i arbeidsforholdet og ved avslutning av ansettelsesforholdet.  

Foreleser: Advokat Kurt Bjørnnes 

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat. Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans innen blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. 

 

Ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet. Kurset er beregnet på offentlig ansatte, men særregler for ansatte i staten behandles ikke.

 

Ingen krav til forkunnskaper.

 1. Tilnærming til styringsretten som fenomen 

 2. Definisjon og "hjemmel" for styringsretten 

 3. Ensidige beslutninger vs. bedriftsdemokrati og medbestemmelse 

 4. Styringsretten angir arbeidsgivers handlingsrom som restkompetanse 

 5. Styringsretten ved inngåelse av arbeidsforhold 

  1. Kvalifikasjonsprinsippet 

  2. Intervjusituasjonen 

  3. Arbeidsavtalens sentrale betydning 

 6. Styringsretten ved behov for sentrale endringer underveis i arbeidsforholdet 

  1. Endringer av arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted 

  2. Endringer av arbeidstid 

 7. Styringsretten ved behandling av krevende personalsaker og utfordrende situasjoner

 8. Styringsretten ved avslutning av arbeidsforholdet - stillingsvernreglene 

 9. Etikk, forsvarlig saksbehandling og saklighet som forutsetning for utøvelse av styringsretten 

Det vil bli utarbeidet kursmateriell, men deltakeren må medbringe en utskrift av arbeidsmiljøloven.

Gi deltakerne kunnskap om hva styringsretten – som restkompetanse – innebærer. Kurset blir lagt opp svært praktisk, med rik mulighet til spørsmål og diskusjon underveis. 

 

Fysisk klasseromskurs i våre lokaler i Drammen.

Adresse:

Buskerudveien 72, 3024 Drammen

Ingen eksamen

Kr 2950,- pr deltaker inkl kaffe/te, samt enkel lunsj

Viken

AOF Drammen

Buskerudveien 72

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.