AOF.no

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven

Kurs ID: 502501

Oppstart

mandag 12. juni 2023

Slutter

mandag 12. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 5. juni 2023

Pris

1950,-

Timeantall

Totalt: 4

Timer med foreleser: 4

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

– en kort innføring i forvaltningsloven og regler for saksbehandling

Foreleser: Advokat Kurt Bjørnnes

Bjørnnes er advokat MNA og har egen praksis i Skudeneshavn. Han har gjennom mange år utviklet og gjennomført  undervisningsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, direktorater og departementer. I tillegg har han prosess- og prosedyreerfaring og er fast tilknyttet AOF, bl.a. med undervisningsoppdrag for Høgskolen Innlandet. Kurt Bjørnnes har en utpreget praktisk og humoristisk undervisningsmåte, og våre deltakere gir alltid den beste tilbakemelding på kursene hans.

Kurset er først og fremst for saksbehandlere og ledere. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Kurset har ingen krav til forkunnskaper.

Kurset gjennomføres digitalt med god mulighet for å stille spørsmål underveis. Det blir fokusert på følgende temaer:

  • Saksbehandlingsprinsipper og god forvaltningsskikk

  • Begrepene vedtak, enkeltvedtak og forskrift

  • Partsbegrepet

  • Habilitetsreglene

  • Taushetspliktsreglene

  • Vedtaksutforming, begrunnelse og klage

  • Litt om forslag til ny forvaltningslov etter NOU 5/2019


Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningslovens hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving

Kurset gjennomføres på Teams, fire timer inkl korte pauser. I forkant av kurset vil du motta møteinvitasjon på Teams, vedlagt kursholderens presentasjon.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.