AOF.no

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er helt unikt i arbeidsmiljømessig sammenheng. AMU er et rådgivnings-, beslutnings- og samarbeidsorgan bestående av arbeidsgiver og arbeidstaker. Utvalget skal legge premissene for hvordan arbeidsgivere skal forholde seg til arbeidsmiljøutfordringer i virksomheten deres. Gjennom dette kurset blir du tryggere på hvordan det skal fungere.

Good job

Oppstart

19.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 690,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Good job

Kurset er beregnet på medlemmer, varamedlemmer og sekretariat til AMU (arbeidsmiljøutvalg), ledere, ansatte i HR/personal.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

 • Intensjonen med AMU

 • Lovens formelle krav til organisering av AMU

 • Representasjon og stemmerett

 • AMUs ulike roller og oppgaver

  • beslutningstaker.

  • rådgiver

  • styringsgruppe

  • koordinator

  • samarbeidsutvalg

 • Drift og organisering av et handlende AMU

 • AMU som læringsarena

Foreleser Arne Bernhardsen har mangeårig erfaring fra og bakgrunn som verneombud, hovedverneombud og medlem av AMU. Arne jobbet mange år i produksjonen i norsk næringsmiddelindustri før han begynte å holde HMS-kurs. Han var redaktør i Gyldendals arbeidslivsavdeling i 15 år. I tillegg har han i mange år holdt et stort antall kurs både for offentlig og privat sektor. Han er også rådgiver innenfor HMS-området for flere store, norske bedrifter.

Han har bl.a. gitt ut boken ”Arbeidsmiljøutvalget – Håndbok for arbeid i AMU” på Gyldendal, som kom i 7. utg. i 2023.

Vi har arrangert kurs med Arne Bernhardsen i mange år – og kursdeltakerne har alltid gitt ham svært gode tilbakemeldinger.


Kurset skal gi deltakerne en innføring i hvordan man kan utvikle AMU fra å være et organ for papireksersis til å bli en premissleverandør i virksomheten.


Kurset gjennomføres digitalt på Teams. Det gjøres ikke opptak.

I forkant av kurset vil du motta Teamsinvitasjon vedlagt presentasjonen som gjennomgås i kurset.


Foreleser:

En av Norges mest kunnskapsrike på dette området – Arne Bernhardsen – vil gi deg nyttige tips og veiledning til hvordan AMU kan fylle rollen som et strategisk utvalg i virksomheten og bli et velfungerende organ for arbeidsmiljøutviklingen, og ikke bare være et sandpåstrøingsorgan.


Ingen avsluttende prøve eller eksamen.

Kurset finansieres privat, eller via arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?