AOF.no

Personvern, etikk og GDPR

Bli trygg på håndtering av personvern, etikk eller GDPR. Dette kurstilbudet gi deg nødvendig og ny relevant kompetanse for å fatte riktige beslutninger, øke bevisstheten, eller redusere risiko.

Kurset gir en kort og enkel innføring, og er tilpasset ansatte i små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Kurset kan kombineres med jobb.

Innholdet i kurset er i tråd med Nasjonal strategi for digital sikkerhet og anbefalinger gitt av blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Samarbeidspartnere i bransjen har vært med å utvikle kurstilbudet for å sikre en grundig og relevant opplæring.

Dato og klokkeslett for kursstart er satt med forbehold om endringer.

Happy mature professor giving a lecture in front of her students at lecture hall.

Oppstart

19.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Smart,Female,It,Programer,Working,On,Desktop,Computer,In,Data

Kurset retter seg mot ansatte i privat og offentlig sektor innen informasjonssikkerhet og IKT;

 • ansatte som benytter seg av digitale tjenester fra IKT-tjenesten, eller jobber i bransjen

 • ansatte i kommuner, tjenestesektoren og industrien

 • arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel om deltaker har kjennskap til personvern, etikk og GDPR.

 • personvern på nettet og introduksjon av GDPR

 • sikring av persondata

 • beskyttelse og datasikkerhet

 • etiske, faglige, juridiske, sikkerhetsmessige spørsmål og ansvar knyttet til sosiale medier

 • GDPR og personopplysningsloven

 • kunne ta sikkerhetsinitiativer til sikring av persondata

 • forklare grunnleggende regler og prinsipper for å beskytte personvern og personopplysninger

 • kjenne til dokumentasjonskrav

 • kunne beskrive en tverrfaglig tilnærming til informasjonssikkerhet og personvern på arbeidsplassen

 • gjøre rede for de viktigste komponentene som kreves for å etablere et trygt og sunt digitalt miljø på arbeidsplassen

 • kunne identifisere og sikre personopplysninger

 • vite hvilke rettigheter enkeltpersoner/brukere har

 • kjenne til hvordan håndtere avvik eller brudd på personopplysningsloven

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC. Du møter opp digitalt til avtalt tid samtidig med underviser og de andre kursdeltakerne.

Vi benytter læringsplattformen Acampus, der undervisere/veiledere kan dele undervisningsmateriell og fagrelatert innhold.

Det er ingen eksamen på dette kurset, men du får et kursbevis ved gjennomført kurs.

Kurset er gratis for deg som deltaker, da det er finansiert av HK-dir (direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) gjennom tilskuddsordningen Bransjeprogram.

Interessert i noen av disse?